633-0905/02 – Metalurgická tvařitelnost (MT_PhD)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SH135 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět zkoumat a matematicky popsat aspekty deformačního chování kovových materiálů při objemovém tváření za studena i za tepla. Student bude schopen aplikovat tyto znalosti při zvyšování tvařitelnosti a využívání strukturního potenciálu tvářených materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět poskytuje ucelené teoretické poznatky o materiálových i termomechanických faktorech ovlivňujících tvařitelnost kovových materiálů. Pozornost je věnována zejména fyzikálním metodám zkoušení tvařitelnosti za tepla.

Povinná literatura:

ŽÍDEK, M. Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla a za studena. Praha: Aleko, 1995. ISBN 80-85341-45-X. DIETER, G.E., H.A. KUHN and S.L. SEMIATIN. Handbook of Workability and Process Design. Materials Park: ASM International, 2003. ISBN 0-87170-778-0. HADASIK, E. and I. SCHINDLER, ed. Plasticity of metallic materials: deformation behaviour, structure development, testing, modeling. Gliwice: Publishers of the Silesian University of Technology, 2004. ISBN: 83-7335-197-3. MANDZIEJ, S.T. Physical simulation of metallurgical processes. Materiali in tehnologije / Materials and technology. 2010, 44(3), 105-119. ISSN: 1580-2949.

Doporučená literatura:

BANABIC, D., ed. Formability of metallic materials: plastic anisotropy, formability testing, forming limits. Berlin: Springer, 2000. ISBN 3-540-67906-5. SCHINDLER, I. a P. KAWULOK. Aplikační možnosti plastometru Gleeble 3800 se simulačním modulem Hydrawedge II na VŠB-TU Ostrava. Hutnické listy, 2013, 66(4), 85-90. SCHINDLER, I. and J. BOŘUTA. Utilization Potentialitites of the Torsion Plastometer. Katowice: Silesian Technical University, 1998. ISBN 83-910722-0-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování referátu z cizojazyčné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Metodika komplexního výzkumu tvařitelnosti za tepla. Laboratorní výzkum deformačního chování a strukturotvorných procesů při tváření – simulátor Gleeble, torzní plastometr, laboratorní simulační válcování. Vliv základních činitelů na tvařitelnost(chemické složení, strukturní stav, termomechanické podmínky, stav napjatosti). Matematický popis zpevňování a tepelně aktivovaných dějů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.