633-0910/02 – Nekonvenční způsoby tváření (NZTD)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE30 doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět popsat popsat progresivní technologie tváření. Vyjmenovat faktory tváření, které zvyšují vlastnosti. Identifikovat nové technologie tváření. Navrhovat a řešit nové technologie tváření. Volit vhodné technologie výroby nanostrukturních materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Termodynamické podmínky plastické deformace. Mechanizmy plastické deformace. Mezní parametry tváření. Enegosilové parametry tváření. Predikce vývoje mikrostruktury v závislosti na rychlosti, teplotě a velikosti aplikované deformace. Velikost zrna a mechanické vlastnosti kovů a slitin. Základní konstitutivní rovnice. Základní mechanizmy zpevňování kovů. Zpevňování hranicemi zrn. Hall-Petchův vztah. Rovnice pro výpočet mechanizmu zpevňování v kovech a slitinách. Vlastnosti ultrajemnozrnných a nanostrukturních materiálů. Strukturní stabilita ultrajemnozrnných a nanostrukturních materiálů. Příprava ultra-jemnozrnných a nanostrukturních materálů extrémní plastickou deformaci. Úhlové protlačování (ECAP). C2S2. Kumulativní válcování (ARB). Krut při extrémním tlaku (HPT). Cyklické protlačování a stlačování (CEC). Protlačování s krutem (TE). Termomechanické tváření. Konvenční a hydrostatické protlačování. Frekvenční a tixotropní tváření. Tváření za studena a za poloohřevu. Superplastické tváření. Tváření při nekonvenčních okrajových podmínkách. Hydromechanické tváření. Tváření výbuchem. Tváření prášků. Rotační a radiální tváření. Příčné klínové válcování. Dynamické pěchování. Tváření ve vakuu.

Povinná literatura:

PETRUŽELKA, J.: Tvařitelnost a nekonvenční metody ve tváření. VŠB-TU Ostrava. Ostrava, 2000. KUHN, H.A., FERGUSON, B.L. Powder Forging. Metal Powder Industries Federation, 1990. DAEHN, G.S. High Velocity Metal Forming. Published ASM Handbook, Vol. 14B, Metalworking: Sheet Forming, ASM International Publisher, 2006. Mughrabi, H. Investigation and Applications of Severe Plastic Deformation. Ed. Kluwer, 2000.

Doporučená literatura:

JÍLEK, L.: Speciální tvářecí postupy. Hutnické aktuality 1990. Recent Advances in Modeling on Microstructural Evolution ans properties of Steel. ISIJ Int., Spec. Issue, Vol 32, No. 3, 1992. BŘEZINA, R. Speciální technologie. Ostrava : VŠB-TUO, 1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná práce: Rekrystalizace a růst zrn.

E-learning

e-lerning: není zpracován

Další požadavky na studenta

Sledování informačních zdrojů a nových trendů v tváření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Lokální pěchování a protlačování za studena. 2. Protlačování za tepla. 3. Protlačování slitin hořčíku. 4. Hydrostatické protlačování kovů a slitin. 5. Tažení drátů, tyčí a trubek. 6. Válcování pásů, tyčí a profilů. 7. Válcování železničních kol a obručí. 8. Válcování závitů. 9. Tváření na prodlužovacích strojích. 10. Úhlové protlačování (ECAP). 11.Vliv plastické deformace na strukturu. 12. Zotavení, rakrystalizace a růst zrna. 13. Konstitutivní rovnice. 14. Stanovení plasticity při tváření.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.