633-0913/02 – Matematické modelování tvářecích procesů (MMTPPhD)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAB37 doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude schopen vysvětlit podstatu metody konečných prvků, diskutovat o možnostech jejího využití v praxi - student bude umět samostatně definovat a stanovit okrajové a počáteční podmínky při matematickém modelování reálných tvářecích procesů - student bude schopen kriticky zhodnotit výsledky simulací, vyhledat slabá místa a navrhnout úpravy modelu pro zvýšení jeho přesnosti

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět se věnuje oblasti matematického modelování tvářecích procesů. Cílem předmětu je objasnit základní matematické pozadí metody konečných prvků a na příkladech z praxe vysvětli inženýrsko problémový přístup k matematickému modelování. Studenti jsou vedeni k tomu aby ve fázi přípravy projektu a ve fázi zpracovaní a analýzy výsledku tvůrčím způsobem aplikovali doposud získané dovednosti a znalosti z oboru.

Povinná literatura:

ŽÍDEK, M., DĚDEK, V. a B. SOMMER. Tváření oceli. Praha: SNTL, 1988. FABÍK, R. Modelování tvářecích procesů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3362-0. WAGONER, R. H. and J. L. CHENOT. Metal Forming Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 0-521-64267-1. KOBAYASHI, S., S. OH and T. ALTAN. Metal Forming and the Finite-Element Method. Oxford: Oxford University Press, 1989. ISBN 0-19-504402-9. LENARD, J.G., M. PIETRZYK and L. CSER. Mathematical and Physical Simulation of the Properties of Hot Rolled Products. Oxford: Elsevier Science Ltd, 1999. ISBN 0-08-042701-4.

Doporučená literatura:

DYJA, H., et al, Modelowanie procesów kucia swobodnego. Czestochowa: Wydawnictwo wipmifs, 2004. ISBN 83-87745-52-9. REKTORYS, K. Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0714-8. BLAHETA, R. Matematické modelování a metoda konečných prvků. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. RÉDR, M. a M. PŘÍHODA. Základy tepelné techniky. Praha: SNTL, 1991. ISBN 04-413-91.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou, součástí hodnocení je předchozí odevzdání projektu na zadané téma

E-learning

Další požadavky na studenta

Teoretický rozbor vybraného problému modelování s využitím aktuální vědecké literatury. Vypracování a obhajoba semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do matematického modelování, zákonitosti tvorby matematického modelu, analytické řešení Poissonovy a Laplaceovy rovnice, základy metody konečných prvků, variace funkcionálu, vlastnosti bázové funkce Zákonitosti tvorby konečněprvkové sítě (přesnost vs. rychlost výpočtu, hodnocení kvality sítě, modifikace sítě podle potřeb konkrétního modelu. Okrajové a počáteční podmínky při modelování tvářecích procesů, úskalí konvenčních metody jejich stanovení, principy inverzní analýzy. Termomechanická analýza ve tváření, provázanost jednotlivých proměnných, úrovně analýzy. Zadání semestrálního projektu podle specializace studenta (kování, válcování, tažení drátu, apod.). Vypracování plánu experimentu. Návrh doplňkových fyzikálních experimentů a měření. Prezentace výsledků projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0715D270007) Metalurgická technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0715D270007) Metalurgická technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku