633-2004/01 – Počítačová podpora a modelování ve tváření (PoPoMTv)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
KRA0296 Ing. Ludmila Krátká, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět využívat numerické software založené na počítačové podpoře. Student bude umět formulovat základní předpoklady nutné pro vytvoření simulace. Student bude umět popsat deformační parametry jakož i deformační chování materiálu při plastické deformaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické poznatky při využití nástrojů numerického a fyzikálního modelování. Pozornost je zejména věnována základům nutným pro definování problému tváření a taktéž i tvorbě okrajových a počátečních podmínek pro simulaci.

Povinná literatura:

LAURENČÍK, M. Excel - pokročilé nástroje. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5570-0 ZIENKIEWICZ, O.C. and R.L. TAYLOR. The Finite Element Method. Oxford: Elsevier Butterworth-Heineman, 2005. ISBN 0-7506-5049-4. BATHE, K.J. Finite Element Procedures, 2nd ed. Watertown MA: Prentice Hall Inc., 2014. ISBN 978-0-9790049-5-7. BATHE, K.J. Finite Element Procedures, 2nd ed. Watertown MA: Prentice Hall Inc., 2014. ISBN 978-0-9790049-5-7.

Doporučená literatura:

SÝKOROVÁ, K., ŠIMR, P. a J. BARILLA. Microsoft Excel 2016. Praha: Computer press, 2016. ISBN 978-80-251-4838-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky počítačové podpory v oblasti tváření, současný stav uplatnění numerického modelování při tvářecích operacích. Využití numerického modelování při konvenčních tvářecích postupech. 2. Fyzikální a numerické modelování plastické deformace, teoretické aspekty, nezbytné předpoklady 3. Možnosti využití nástrojů MS Office při predikci deformačních parametrů 4. Způsoby zpracovávání experimentálních dat, využitelnost výsledků jejich transformace 5. Grafické hodnocení průběhu tvářecích procesů, způsoby prezentace výsledků experimentálních a teoretických postupů 6. Seznámení s dalšími software využitelnými při tváření a možnosti jejich vzájemného propojení 7. Export a import dat mezi software 8. Základy 2D a 3D numerického modelování, možnosti definice, aplikovatelnost symetrických úloh 9. Úvod do konstrukce objektů nezbytných pro numerickou simulaci, problematika tvorby jednotlivých komponent a sestav 10. Specifika 2D a 3D symetrie, problémy při sestavování úloh 11. Tvorba jednoduchých objektů vhodných pro přípravu numerické úlohy 12. Predikce ohřevu a ochlazování tvářených materiálů, využitelnost simulací v oblasti přestupu tepla, proudění 13. Možnosti propojení laboratorní a numerické simulace, způsoby korekce výpočtů 14. Praktická využitelnost výsledků modelování procesů v konkrétních aplikacích. Predikce deformačních parametrů, finální mikrostruktury a mechanických vlastností tvářených výrobků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2017/2018 letní