633-3001/02 – Deformační chování materiálů (DefChov)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OPE014 Ing. Petr Opěla, Ph.D.
RUS37 Ing. Stanislav Rusz, Ph.D.
SH135 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat základní metalurgické, strukturní a termomechanické činitele ovlivňující deformační chování kovových materiálů - formulovat klíčové postupy fyzikálních simulací tvářecích procesů - aplikovat své teoretické poznatky k návrhům optimalizace tvářečských postupů za účelem dosažení žádaného komplexu užitných vlastností hotových výrobků - využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti volby experimentálních metod při zkoumání deformačního chování materiálu

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Cílem je předat studentům širší teoretické znalosti o deformačním chování kovových materiálů za tepla i za studena a seznámit je se sofistikovanými plastometrickými metodami zkoušení plastických vlastností a výzkumu strukturotvorných procesů spjatých s objemovým tvářením.

Povinná literatura:

[1] http://katedry.fmmi.vsb.cz/Modin_Animace/Opory/02_Metalurgicke_inzenyrstvi/13_Deformacni_chovani_materialu/Schindler_Deformacni_chovani_materialu.pdf [2] DIETER, G. E., H. A. KUHN and S. L. SEMIATIN. Handbook of Workability and Process Design. Materials Park: ASM International, 2003. ISBN 0-87170-778-0. [3] SCHINDLER, I. and E. HADASIK, ed. Deformation behaviour and properties of selected metallic materials. Gliwice: Publishers of the Silesian University of Technology, 2007. ISBN 978-83-7335-432-6.

Doporučená literatura:

[1] ŽÍDEK, M. Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla a za studena. Praha: Aleko, 1995. ISBN 80-85341-45-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Uvedení do problematiky, názvosloví, definice pojmů (deformační chování, strukturotvorné procesy). 2. Dislokační mechanismus plastické deformace, zpevňování, tváření za studena. 3. Metodika komplexního výzkumu deformačního chování materiálu za tepla. 4. Vliv tření, přídavných napětí a stavu napjatosti na tvařitelnost materiálu. 5. Rozbor tahové, tlakové a krutové zkoušky za tepla (využití, přednosti a nedostatky). 6. Přehled aplikačních možností plastometru Gleeble, seznámení se simulátorem HDS-20. 7. Srovnání deformačního chování austenitu a feritu (skluzové systémy, deformační odpory). 8. Aktivační energie při tváření, fyzikální význam Zenerova-Hollomonova parametru, dynamické uzdravování.. 9. Matematický popis kinetiky postdynamických uzdravovacích procesů (Avramiho rovnice). 10. Principy řízení vývoje struktury během tváření za tepla (ovlivnění rekrystalizace a fázových transformací). 11. Druhy a kinetika precipitace, vliv precipitátů a vměstků různého typu na deformační chování. 12. Vliv chemického složení na fázové složení a deformační chování materiálu. 13. Vliv strukturního stavu na deformační chování (ingoty, plynule lité předlitky, protvářený stav, velikost zrna). 14. Vliv termomechamických činitelů na deformační chování (teplota, rychlost deformace, deformační historie). 15. Matematické modely deformačních odporů za studena a za tepla (s uvažováním vlivu uzdravovacích procesů).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2018/2019 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní