633-3002/01 – Teorie tváření (TTv)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: Popsat základní vědomosti o teoretických principech plastické deformace. Matematické zdůvodnění velikosti normového napětí jako odporu při změně objemu. Vysvětlit napětí jako tenzorovou veličinu s možností dalšího dělení až po deviátor napětí. Rovněž matematická analýza velikosti intenzity napětí jako odporu proti změně tvaru tělesa a způsoby grafického zobrazení. Analogie napěťového stavu na deformaci a deformační rychlost při tváření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretický úvod do navazujících technologických předmětů v oboru tváření materiálu. Pozornost je zaměřena na význam napajtosti, deformace a deformační rychlosti a znalost problematiky tenzoru a deviatoru napjatosti. Je uvedena ukázka diferenciální rovnice rovnováhy v pravoúhlých souřadnicích a základní teoretické vztahy napětí-deformace.

Povinná literatura:

[1] Kliber, J. Studijní opora k předmětu, 2013. [2]Kliber, J. Základy tváření kovů . Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1985 (1998).

Doporučená literatura:

[1] Forejt, M. Teorie tváření a nástroje. Skriptum VUT Brno, 1991. [2] Elfmark, J. aj. Tváření kovových materiálů. Skriptum VŠB-TU Ostrava,1990. [3] Pernis , R. Teória tvárnenia kovov, Skriptum TU Trenčín, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Metal Forming Theory

Další požadavky na studenta

vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Teoretické principy plastické deformace. Vnější a vnitřní síly. • Napětí na souřadných rovinách. Metoda řezů. Tři normálové a šest tečných složek napětí. • Napjatost v obecné rovině. Oktaedrická rovina. • Velikost normálového napětí. Hlavní normálová napětí. Elipsoid napjatosti.Hlavní tečná napětí. • Mohrovy kružnice. Invariantnost stavu napjatosti a matematické vyjádření tří invariantů. Napětí v oktaedrické rovině. • Grafické určení tečného napětí. Tenzorové vyjádření napjatosti. • Schémata hlavních napětí. Deviátorové schéma napětí a invariantnost deviátoru napětí. • Intenzita napětí. Grafické řešení intenzity napětí různými metodami. • Ukazatel stavu napjatosti. Stavy napjatosti ( lineární, plošný- jak normálové tak i smykové napětí, prostorový). • Diferenciální rovnice rovnováhy v pravoúhlých souřadnicích. Nástin řešení diferenciálních úloh v cylindrických a sférických souřadnicích. • Diferenciální rovnice rovnováhy v mezeře mezi válci při podélném válcování. • Deformace tvářeného tělesa. Deformační rychlost. Tenzorové vyjádření deformace, deformační rychlosti, schémata deformací. Vztahy mezi napětím a deformací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMMI 2018/2019 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2016/2017 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2015/2016 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_N 2014/2015 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky2017/2018 letní