633-3003/01 – Válcování (Valc)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB66 Ing. Tomáš Kubina, Ph.D.
RUS37 Ing. Stanislav Rusz, Ph.D.
SH135 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům optimalizace technologií válcování (vč. kalibrace válců) s cílem dosáhnout žádaného tvaru, rozměrů a vlastností vývalku. Bude schopen využít svých praktických zkušeností ke zefektivnění podmínek provozního válcování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je předat studentům širší teoretické znalosti o různých technologiích válcování (vč. kalibrace válců) a seznámit je detailně s českými laboratorními i provozními válcovnami ve srovnání s jinými válcovacími tratěmi ve světě.

Povinná literatura:

[1] http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/633/633-Valcovani.pdf [2] KOLLEROVÁ, M. aj. Valcovanie. Bratislava: Alfa, 1991. ISBN 80-05-00729-9. [3] GINZBURG, V. B. Steel-rolling technology: theory and practice. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 1989. ISBN 0-8247-8124-4. [4] RAY, S. Principles and Applications of Metal Rolling. Cambridge University Perss, 2015. ISBN 978-1-107-07609-9.

Doporučená literatura:

[1] LEE, Y. Rod and bar rolling: theory and applications. New York: Marcel Dekker, 2004. ISBN 0824756495. [2] GINZBURG, V. B. Metallurgical design of flat rolled steels. New York: Marcel Dekker, 2005. ISBN 0-8247-5847-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sortiment válcovaných výrobků, základní technologie a způsoby válcování (podélné, kosé a příčné). 2. Typy válcovacích stolic, dispozice a technologické vybavení válcovacích tratí. 3. Teoretické aspekty válcování (pásmo deformace, záběrové schopnosti, šíření, válcovací síly, ohřev polotovarů). 4. Výroba předvalků a návaznost válcování na plynulé odlévání (zpracování tenkých předlitků v jednom žáru). 5. Ploché výrobky válcované za tepla a za studena (plechy, pásy, charakteristika válcovacích tratí). 6. Predikce energosilových parametrů válcování a metody řízení rovinnosti plochého provalku. 7. Válcování dlouhých výrobků (tvarových tyčí, profilů, kolejnic a drátu) se zvýrazněním specifik českých hutí. 8. Kalibr – jeho druhy, části, geometrie a rozměrová charakteristika, neutrální osa kalibru. 9. Tok materiálu a nerovnoměrná deformace v kalibrech (pravidla pro rozmístění kalibrů). 10. Styková plocha provalku se stěnami kalibru, šíření v kalibrech různého typu a životnost válce při zatížení. 11. Obecné zákonitosti kalibračních řad a kalibrace tyčové oceli jednoduchých průřezových tvarů. 12. Základy kalibrace vybraných typů tvarových vývalků (nosníků včetně širokopřírubových, kolejnic). 13. Zakružování a tvarování plochých vývalků při výrobě ohýbaných profilů a svařovaných trubek. 14. Metody výroby bezešvých trubek (zákonitosti děrování, metody prodlužování, válcování za studena).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku