633-3004/01 – Kování (Kov)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE30 doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
KAW031 Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat technologii kování a technologické postupy kování volných a zápustkových výkovků, - student bude umět formulovat a analyzovat základní mechanické a fyzikální děje probíhající při volném a zápustkovém kování, - student bude umět popsat a vypočítat termomechanické parametry kování volných a zápustkových výkovků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty technologických postupů volného a zápustkového kování oceli a neželezných kovů. Pozornost je zejména věnována volnému kování rozměrných výkovků z konstrukčnícha nástrojových ocelí a jejich tepelnému zpracování. V zápustkovém kování je pozornost věnována klasickým technologiím kování na bucharech a lisech, kování na vodorovných kovacích strojích a řízeným postupům kování mikrolegovaných ocelí. Rovněž jsou prezentovány základní teoretické poznatky z oblasti konstrukce a funkce tvářecích strojů.

Povinná literatura:

[1]GREGER, M. Kování-studijní opora http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu/studijni-opory/633- Greger-Kovani.pdf. [2]ELFMARK, J a kol. Tváření kovů. SNTL. Praha 1992, 524 s. [3]HAŠEK, V. a kol. Kování, SNTL, Praha 1965, 730 s.

Doporučená literatura:

[1] GREGER,M.a kol:Tváření materiálu. VŠB-TU Ostrava. Ostrava 1999, 156 s. [2] SOMMER, B. Technologie kování. VŠB-TUO. Ostrava 1978, 200 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování průběžných testů, zpracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vybrané způsoby výroby a zpracování oceli pro náročné výkovky. 2. Vliv kování na vlastnosti výkovků. 3. Metalurgické základy ohřevu a chlazování výkovků. 4. Segregace v kovářských ingotech a jakost volných výkovků. 5. Kování výkovků pro JE, základní kovářské operace. 6. Technologie kování ingotů s ochlazeným povrchem. 7. Kování nástrojových ocelí. Vznik vad a vady ve volných výkovcích. 8. Predikce vývoje struktury a mechanických vlastností ocelí při kování. 9. Tvarová složitost zápustkových výkovků, sestrojení ideálního předkovku. 10. Řízené kování mikrolegovaných ocelí, tepelné zpracování velkých výkovků. 11. Technologie kování na vodorovných kovacích strojích (VKS) 12. Zápustkové kování na bucharech a lisech. Tepelné zpracování výkovků. 13. Současnost a rozvojové směry v zápustkovém kování. 14. Tvářecí stroje pro volné a zápustkové kování. 15. Významné kovárny ve světě, integrované kovací soubory, nástrojové oceli pro zápustky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku