633-3005/01 – Termomechanické procesy tváření (TMPT)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Radim Kocich, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEI, FMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC15 doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-student bude umět shrnout pozitiva a negativa konvenčních technologických tvářecích postupů - student bude umět popsat hlavní činitele ovlivňující dosažené vlastnosti tvářených materiálů - student bude umět identifikovat dopady řízení termomechanických činitelů na tváření

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Náplní předmětu je přiblížit vliv zejména teplotních podmínek, jakož i časových prodlev při konkrétních tvářecích technologiích, na strukturu a především pak mechanické vlastnosti zpracovávaných materiálů. Pozornost je také věnována doprovodným dějům při tváření, jako jsou uzdravovací a zpevňovací procesy. Mezi dalšími jsou diskutovány i nejčastější postupy termomechanického zpracování u neželezných kovů.

Povinná literatura:

http://katedry.fmmi.vsb.cz/Modin_Animace/Opory/02_Metalurgicke_inzenyrstvi/11_Termomechanicke_procesy_tvareni/Kocich_Termomechanicke_%20procesy_tvareni.pdf VERLINDEN, B., J. DRIVER, I. SAMAJDAR and D.R. DOHERTY. Thermo-mechanical processing of metalic materials. Oxford: Elsevier, 2007. ISBN 978-0-08-044497-0. JONAS, J.J. and C.M. SELLARS. Thermomechanical Processing. In: CHARLES, J.A., G.W. GREENWOOD and G.C. SMITH, eds. Future developments of Metals and ceramics, 1992. ISBN 80-7078-670-1.

Doporučená literatura:

JIRKOVÁ, H. Vliv termomechanického zpracování s inkrementálními deformacemi na vlastnosti TRIP ocelí. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4292-2. [2] WEISS, I. and S.L. SEMIATIN. Thermomechanical processing of beta titanium alloys-an overview. Materials Science and Engineering A. 1998, 243, 46–65. ISSN 0921-5093.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

vypracování programů ze cvičení, testy. Zkouška kombinovaná

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Charakteristika řízeného tváření, základní způsoby termomechanického zpracování, řízené válcování. 2) Mechanické vlastnosti řízeně tvářených výrobků. Vývoj struktury při řízeném tváření. 3) Fyzikálně metalurgické děje při termomechanickém tváření. Problematika precipitace a dalších zpevňovacích procesů. 4) Charakteristika uzdravovacích procesů při termomechanických tvářecích procesech. 5) Vzájemná interakce zpevňujících a uzdravovacích procesů, kinetika precipitace, kinetika rekrystalizace, růst zrna. 6) Popis uzdravovacích mechanismů, jednotlivé typy, mikrostrukturní jevy doprovázející procesy uzdravování struktury. 7) Řízené tváření mikrolegovaných ocelí, austenitických ocelí, TRIP ocelí, ULCB ocelí, vysokolegovaných ocelí. 8) Základní parametry řízeného tváření, speciální procesy řízeného tváření (SHT, HDR, HCR). 9) Problematika řízeného ochlazování. Řízené ochlazování drátů v podmínkách válcoven. 10) Možnosti aplikací laboratorních a počítačových simulací v oblasti termomechanického tváření. 11) Rozdělení termomechanického tváření z hlediska vzájemného vlivu teploty tváření a průběhu uzdravovacích a zpevňovacích procesů. 12) Termomechanické způsoby tváření u Ti - alfa slitin, slitin o složení blízkém alfa Ti slitinám. 13) Termomechanické způsoby tváření u Ti - beta slitin, slitin o složení blízkém beta Ti slitinám. 14) Termomechanické způsoby tváření Al slitin, způsoby zvyšování mechanických vlastností.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika TPM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika TPM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika TPM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika TPM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2018/2019 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2016/2017 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2015/2016 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_N 2014/2015 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok