633-3005/03 – Termomechanické procesy tváření (TMPT)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEI, FMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-student bude umět shrnout pozitiva a negativa konvenčních technologických tvářecích postupů - student bude umět popsat hlavní činitele ovlivňující dosažené vlastnosti tvářených materiálů - student bude umět identifikovat dopady řízení termomechanických činitelů na tváření

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Náplní předmětu je přiblížit vliv zejména teplotních podmínek, jakož i časových prodlev při konkrétních tvářecích technologiích, na strukturu a především pak mechanické vlastnosti zpracovávaných materiálů. Pozornost je také věnována doprovodným dějům při tváření, jako jsou uzdravovací a zpevňovací procesy. Mezi dalšími jsou diskutovány i nejčastější postupy termomechanického zpracování u neželezných kovů.

Povinná literatura:

http://katedry.fmmi.vsb.cz/Modin_Animace/Opory/02_Metalurgicke_inzenyrstvi/11_Termomechanicke_procesy_tvareni/Kocich_Termomechanicke_%20procesy_tvareni.pdf VERLINDEN, B., J. DRIVER, I. SAMAJDAR and D.R. DOHERTY. Thermo-mechanical processing of metalic materials. Oxford: Elsevier, 2007. ISBN 978-0-08-044497-0. JONAS, J.J. and C.M. SELLARS. Thermomechanical Processing. In: CHARLES, J.A., G.W. GREENWOOD and G.C. SMITH, eds. Future developments of Metals and ceramics, 1992. ISBN 80-7078-670-1.

Doporučená literatura:

JIRKOVÁ, H. Vliv termomechanického zpracování s inkrementálními deformacemi na vlastnosti TRIP ocelí. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4292-2. [2] WEISS, I. and S.L. SEMIATIN. Thermomechanical processing of beta titanium alloys-an overview. Materials Science and Engineering A. 1998, 243, 46–65. ISSN 0921-5093.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

ústní zkouška a písemná příprava, průběžné písemné testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Charakteristika řízeného tváření, základní způsoby termomechanického zpracování, řízené válcování. Mechanické vlastnosti řízeně tvářených výrobků. Vývoj struktury při řízeném tváření. Fyzikálně metalurgické děje při termomechanickém tváření. Problematika precipitace a dalších zpevňovacích procesů. Charakteristika uzdravovacích procesů při termomechanických tvářecích procesech. Vzájemná interakce zpevňujících a uzdravovacích procesů, kinetika precipitace, kinetika rekrystalizace, růst zrna. Popis uzdravovacích mechanismů, jednotlivé typy, mikrostrukturní jevy doprovázející procesy uzdravování struktury. Řízené tváření mikrolegovaných ocelí, austenitických ocelí, TRIP ocelí, ULCB ocelí, vysokolegovaných ocelí. Základní parametry řízeného tváření, speciální procesy řízeného tváření (SHT, HDR, HCR). Problematika řízeného ochlazování. Řízené ochlazování drátů v podmínkách válcoven. Možnosti aplikací laboratorních a počítačových simulací v oblasti termomechanického tváření. Rozdělení termomechanického tváření z hlediska vzájemného vlivu teploty tváření a průběhu uzdravovacích a zpevňovacích procesů. Termomechanické způsoby tváření u Ti - alfa slitin, slitin o složení blízkém alfa Ti slitinám. Termomechanické způsoby tváření u Ti - beta slitin, slitin o složení blízkém beta Ti slitinám. Termomechanické způsoby tváření Al slitin, způsoby zvyšování mechanických vlastností.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Účast min. 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní