633-3006/01 – Plasticita materiálu (PlaMa)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: vyčíslit deformace monokrystalu a polykrystalu, ukázat mapy plastické deformace, identifikovat poruchy mřížky, analyzovat matematické vyjádření procesů uzdravování , charakterizovat stavy napjatosti

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Poruchy mřížky. Plastické vlastnosti dislokací. Plastická deformace monokrystalu. Zpevnění materiálu. Dynamické zotavování a rekrystalizace. Statické, postdynamické procesy a jejich kinetika. Difúzní mechanismus plastické deformace. Mapy deformačních mechanismů. Mezní plasticita: způsoby vyjadřování a vliv rozhodujících parametrů. Superplasticita. Stavy napjatosti a deformace. Plastometrické zkoušky. Simulace procesů tváření.

Povinná literatura:

[1] Elfmark, J. aj. Plasticita kovů. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1986. [2] Kliber, J. Plasticita při tváření materiálu, syllaby, katedra tváření materiálu, VŠB-TU Ostrava, 1997.

Doporučená literatura:

[1] ŽÍDEK, M., DĚDEK, V., SOMMER, B., Tváření oceli, SNTL, 1988, ISBN 04-408-88

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Krystalická stavba kovů. Směry a roviny skluzu - skluzové systémy. Poruchy mřížky. Vakance. • Dislokace, jejich protínání. Vrstevné chyby. Napětí okolo dislokace a energie. Plastická deformace monokrystalu. Atermická a termická složka smykového deformačního napětí. • Plastická deformace polykrystalu. Přírůstky způsobené hranicemi zrn, legujícími prvky a precipitáty. • Křivka napětí –deformace. Základní matematické popisy. Výpočty pomocí lineární regresní analýzy. Určení konstanty k v Hollomonově rovnici a energie deformace. • Analýza křivky napětí-deformace dynamickým zotavením podle Sellarse. Ostatní analýzy (šplh hranových dislokací, pohybem skoků šroubových dislokací. Garofalova aplikace. Metodika stanovení konstant, zejména aktivační energie. • Analýza křivek řízených dynamickou rekrystalizací. • Matematická teorie kinetiky rekrystalizace- Avramiho rovnice. Úprava Avramiho rovnice. • Plastometrické simulace. Základní způsoby a matematické vyjádření napětí a deformace. Aplikovatelnost na reálné procesy tváření. • Vliv podmínek deformace na kinetiku dynamické rekrystalizace. Statická rekrystalizace po plastické deformaci za tepla. Vliv termomechanických podmínek na kinetiku statické rekrystalizace. Základní podmínky jevu superplasticita. • Difuzní mechanismus plastické deformace, vliv času a konstanty relaxace na tvar výsledné rovnice. Difúzní tok kovu. Mezní plasticita – lom. Práce pro vznik trhliny. Křehký lom s plastickou zónou. • Mapy mechanizmů lomů. • Mezní plasticita kovů. Způsoby matematického vyjádření. Inženýrské materiály a jejich vlastnosti- Ashbyho mapy. • Ukazatel stavu napjatosti- Kolmogorov. Vliv druhého a třetího invariantu tenzoru napjatosti. Mezní stav napjatosti dle Mohra. Prostorová napjatost –rotační paraboloid.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2015/2016 zimní