633-3007/01 – Modelování tvářecích procesů (ModTP)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAB37 doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude schopen vysvětlit podstatu metody konečných prvků - student bude umět definovat a stanovit okrajové a počáteční podmínky při matematickém modelování tvářecích procesů - student bude schopen diskutovat o možnostech a úskalích použití metody konečných prvků při modelování vybraných tvářecích procesů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět se věnuje oblasti matematického modelování tvářecích procesů. Cílem předmětu je objasnit základní matematické pozadí metody konečných prvků a na příkladech z praxe vysvětli inženýrsko problémový přístup k matematickému modelování.

Povinná literatura:

[1]http://katedry.fmmi.vsb.cz/Modin_Animace/Opory/02_Metalurgicke_inze-nyrstvi/14_Modelovani_tvarecich_procesu/Fabik_Modelovani_tvarecich_procesu.pdf [2] ŽÍDEK, M., DĚDEK, V., SOMMER, B. Tváření oceli. Praha: SNTL, 1988. [3] WAGONER, R.H. and J.L. CHENOT. Metal Forming Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 0-521-64267-1. [4] KOBAYASHI, S., S. OH and T. ALTAN. Metal Forming and the Finite-Element Method. Oxford: Oxford University Press, 1989. ISBN 0-19-504402-9. [5] LENARD, J.G., M. PIETRZYK and L. CSER. Mathematical and Physical Simulation of the Properties of Hot Rolled Products. Elsevier Science Ltd, 1999. ISBN 0-08-042701-4.

Doporučená literatura:

[1] DYJA, H., et al, Modelowanie procesów kucia swobodnego, Wydawnictwo wipmifs, Częstochowa 2004, ISBN 83-87745-52-9 [2] REKTORYS, K. Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0714-8. [3] BLAHETA, R., K. Matematické modelování a metoda konečných prvků. Studijní opora k předmětu. 2012, 117s. [4] HAŠEK, V., aj. Kování. Praha: SNTL, 1965. ISBN 04-233-65. [5] RÉDR, M. a M. PŘÍHODA. Základy tepelné techniky. Praha: SNTL, 1991. ISBN 04-413-91.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Docházka minimálně 75 %. Získání min. 20 bodů ze 30.2x test, 4x program.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do matematického modelování, zákonitosti tvorby matematického modelu 2. Analytické řešení Poissonovy a Laplaceovy rovnice 3. Základy metody konečných prvků, variace funkcionálu, vlastnosti bázové funkce 4. Zákonitosti tvorby konečněprvkové sítě (přesnost vs. rychlost výpočtu) 5. Okrajové a počáteční podmínky při modelování tvářecích procesů – základní přehled 6. Termomechanická analýza ve tváření 7. Tribologie a tření při tváření 8. Model přestupu tepla do okolí a do nástrojů 9. Matematické modelování teplotních polí vývalků a výkovků 10. Matematické modelování volného kování (pěchování, prodlužování) 11. Matematické modelování vývoje mikrostruktury při tváření 12. Matematické modelování válcování nesymetrických profilů 13. Využití matematického modelování při hodnocení technologické tvařitelnosti 14. Matematické modelování tažení drátu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 15
                Test Preprocesor Písemka 10  5 2
                Test Postprocesor Písemka 10  5 2
                Model vývoje mikrostruktury - Excel Projekt 6  3
                Graf - Cut plains - Excel Projekt 2  1
                Graf - Senzors - Excel Projekt 2  1
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2015/2016 zimní