633-3008/01 – Progresivní technologie tváření (PTT)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE30 doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat nové, progresivní technologie tváření kovových materiálů (vysokotavitelných kovů, perspektivních ocelí, materiálů připravených práškovou metalurgií), - student bude umět formulovat a technicky využívat základní mechanické a fyzikální děje při aplikaci nekonvenčních technologií tváření, - student bude umět vypočítat a simulovat silové parametry progresivních technologií tváření, predikovat mezní stavy napětí a deformace při aplikaci nekonvenčních technologií tváření, - student bude umět vybrat výhodné progresivní technologie tváření pro zpracování nekonvenčních (nových) materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty aplikace progresivních technologií tváření při zpracování konvenčních a nových kovových materiálů. Pozornost je zejména věnována přípravě ultrajemnozrnných a nanostrukturních materiálů extrémní plastickou deformací, progresivním technologiím tváření vysokými parametry, izotermickému a superplastickému tváření a analýze struktury a vlastností materiálů získanými při využití progresivních technologií tváření. Pozornost je věnována teoretickému rozboru fyzikální podstaty progresivních technologií tváření.

Povinná literatura:

1. ZRNÍK, J., KRAUS, L., PRNKA, T. et al. Příprava ultrajemnozrnných a nanokrystalických kovových materiálů extrémní plastickou deformací a jejich vlastnosti. ČSNMT, Praha 2007 3. GREGER, M. Progresivní technologie tváření . VŠB-TUO, FMMI (studijní opora), Ostrava 2013. 2. PETRUŽELKA, J. Nekonvenční metody tváření. VŠB-TUO, Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

1. GREGER, M. a kol. Tváření materiálu. VŠB-TU Ostrava. Ostrava 1999. 2. FARLÍK, A., ONDRÁČEK, E. Teorie dynamického tváření. SNTL, Praha 1968.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování průběžných testů, zpracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Termodynamické podmínky plastické deformace, mezní a energosilové parametry tváření. 2. Predikce vývoje struktury vybraných kovů a slitin v závislosti na podmínkách aplikované deformace. 3. Základní mechanizmy zpevňování kovových materiálů, konstitutivní rovnice. 4. Hydromechanické tváření, hydrostatické protlačování, metoda Cobapress. 5. Příprava ultrajemnozrnných a nanostrukturních materiálů extremní plastickou deformací. 6. Vlastnosti a strukturní stabilita ultrajemnozrnných a nanostrukturních materiálů. 7. Izotermické a superplastické tváření, technické aplikace. 8. Termomechanické tváření mikrolegovaných ocelí. 9. Konvenční a hydrostatické protlačování. 10. Tváření za studena, při kryogenních teplotách a za poloohřevu. 11. Frekvenční a tixotropní tváření. 12. Tváření vysokými parametry, tváření polotovaru vyrobených práškovou metalurgii. 13. Vliv rychlosti deformace a stavu napjatosti na deformační odpor a tvařitelnost kovových materiálů. 14. Rotační a radiální tváření, příčné klínové válcování. 15. Dynamické tváření, tváření ve vakuu, použití ultrazvuku ve tváření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní