633-3010/01 – Inženýrský SW ve tváření (iSWt)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětuIng. Tomáš Kubina, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Kubina, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB66 Ing. Tomáš Kubina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit se základního vědeckého vyjádření pomocí grafů s vyvarováním se nejčastějších chyb. Zopakovat a upevnit znalosti z technického kreslení na příkladech spojených s tvářením kovů. Vysvětlit geometrické promítání 3D předmětů do 2D prostoru. Seznámit se základním ovládáním 2D a 3D CAD systému při tvorbě výkresů a modelů. Získané znalosti: - student bude umět řešit zobrazování grafů pomocí specializovaného programu s ohledem na vědecký popis ve zvolené problematice tváření. - student bude umět propojit teoretické znalostí s grafickým vyjádřením funkcí. - student bude umět řešit problematiku průniku těles, určení stykové plochy a objemů těles Získané dovednosti: - student bude umět zpracovat naměřené data a funkce vyjádřit pomocí grafů s odpovídajícím vědeckým základem - student bude umět tvořit technické výkresy součástí používaných v problematice tváření materiálů. - student bude umět navrhnout 3D modely, popisujících vstupní tvary materiálů a tvářecích nástrojů, určené pro matematickou simulaci

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládtnutí problematiky zpracování technický a vědeckých výsledků pomocí grafického vyjádření za používání speciálního software. Dále pak poskytuje základy práce v 2D a 3D CAD systémech, tak aby absolvent byl schopen připravit podklady pro matematickou simulaci v oblasti tváření materiálů.

Povinná literatura:

[1] Kubina, T.: Kreslení grafu v programu GnuPlot. Studijní opora k předmětu. 2012, 87s. [2] Drastík, F.: Technické kreslení I. pravidla tvorby výkresů ve strojírenství, MONTANEX 2005

Doporučená literatura:

[1] Leinveber, J., Švercl J. a kol.: Technické kreslení a základy deskriptivní geometrie. Scientia, spol.s r.o. 1998 [2] Drastík, F.: Normativně technická dokumentace – pravidla tvorby a používání. MONTANEX 1998

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování projektů a absolvování testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky tvorby grafů a grafického vyjádření funkcí a hodnot z měření 2. Základy interpolace a aproximace závislosti y=f(x) a jejich využití v konstrukci grafů 3. Podmínková funkce, logické operátory, konstrukce modelů s jednou nebo více podmínkovými funkcemi 4. Způsoby zpracování naměřených dat pomocí regrese, statistické zhodnocení přesnosti použitého modelu 5. Prostorové grafy a jejich konstrukce, polární grafy 6. Základní způsoby promítání geometrických obrazců pro použití v praxi 2D výkresů 7. Přehled technického kreslení, základní konstrukční prvky 8. 2D výkresy v oblasti tváření kovů 9. Specifika výkresů při kalibraci válců 10. Konstrukce stykové plochy při válcování 11. 3D konstrukce - základní způsoby kreslení 12. Průniky těles 13. Tvorba výkresů z 3D kreseb 14. Výpočty založené na znalosti objemu kreslených objektů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2015/2016 letní