633-3011/02 – Tváření a slévárenství neželezných kovů (TSNK)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět popsat základní neželezné kovy a jejich slitiny. Student bude umět shrnout vlastnosti daných kovů a slitin. Student bude umět identifikovat a zvolit vhodné způsoby tváření a odlévání slitin daných neželezných kovů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Náplní předmětu je popsat význam, vlastnosti a použití tvářených a litých výrobků z neželezných kovů a slitin. Jsou popisovány fyzikálně-mechanické základy tváření a odlévání, technologická tvařitelnost a slévatelnost těžkých, lehkých, vzácných a ušlechtilých kovů. Zmíněny jsou také výrobní technologie a postupy (válcování, kování, protlačování) uplatňované při tváření a odlévání neželezných kovů na bázi mědi, niklu, zinku, hliníku, hořčíku a titanu a tepelné zpracování tvářených výrobků z neželezných kovů.

Povinná literatura:

KLIBER, J. Základy tváření kovů. Ostrava : Vysoká škola báňská, II. vydání, 1998, ISBN 80-7078-976-6. PŘEPIORA, V. Základy tváření neželezných kovů. Ostrava : Vysoká škola báňská, II. Vydání, 1981 NIIR Board of Consultants and Engineers. The Complete Book on Ferrous, Non-Ferrous Metals with Casting and Forging Technology. Niir Project Consultancy Services, 2011. ISBN 9789381039014

Doporučená literatura:

MICHNA, Š. a kol.: Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin, 2005. ISBN 80-89041-88-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Tvářené výrobky a možnosti jejich využití v praxi, výrobní technologie: slévárenství, prášková metalurgie, svařování. 2. Předpoklady pro vznik plastické deformace, stav napjatosti a intenzita napětí, teoretické vztahy. 3. Plastická deformace za tepla a za studena (základní zákony, nerovnoměrnost deformace, působení tření…), zotavení, rekrystalizace, růst zrn. 4. Popis konvenčních tvářecích metod a jejich základní charakteristiky (teoretické základy pro výpočty potřebných parametrů, provozní zařízení…). 5. Další tvářecí postupy (protlačování, tažení, profilování…), nekonvenční metody tváření. 6. Tváření neželezných kovů a jejich slitin (hliník, hořčík, měď, nikl, titan, vysokotavitelné kovy). 7. Další úpravy a tepelné zpracování výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. 8. Stručný přehled výroby odlitků ze slitin neželezných kovů. Přehled používaných výrobních technologií pro odlévání neželezných kovů a slitin. Lití do kovových, keramických a pryžových forem. 9. Fyzikálně-chemické pochody při tavení neželezných kovů. Kontrola taveniny a sledování významných parametrů procesu (měření teplota taveniny, termická analýza). 10. Rozdělení slitin hliníku, struktura, vlastnosti a použití. Očkování a modifikace Al slitin. Struktura, slévárenské a mechanické vlastnosti. Filtrace taveniny slitin hliníku. 11. Rozdělení slitin mědi, struktura, vlastnosti a použití. Vliv legujících, doprovodných a nežádoucích prvků na strukturu, slévárenské a mechanické vlastnosti. Oxidační a redukční vedení taveb. Fyzikálně-chemické pochody, specifika a postupy tavení. Použití odlitků v průmyslových aplikacích. 12. Odlévání odlitků ze slitin na bázi hořčíku. Rozdělení slitin hořčíku, struktura, vlastnosti a použití jednotlivých typů. Technologie výroby odlitků ze slitiny titanu. Základní definice slitin, struktura, vlastnosti a použití. Ochrana taveniny a specifika výroby forem. 13. Cín, olovo, zinek a jejich slitiny – struktura, vlastnosti a použití těchto materiálů na odlitky. 14. Definice, příčiny a eliminace vzniku vad. Rozbor základních vad. Stanovení obsahu plynu, způsoby jeho omezení a odstranění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.