633-3017/01 – Teorie tváření (TTIng)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAW016 doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.
KAW031 Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
SH135 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět matematicky určit základní veličiny spjaté s plastickou deformací a využívat je při popisu různých napěťových a deformačních stavů i při řešení diferenciálních rovnic rovnováhy pro jednotlivé tvářecí procesy. Získá tak nezbytné teoretické základy pro studium navazujících technologických předmětů z oblasti tváření materiálu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět tvoří teoretický základ pro navazující technologické předměty v oboru tváření materiálu. Pozornost je zaměřena zejména na napjatost, deformaci i deformační rychlost při plastické deformaci, jejich tenzorové vyjádření a invariantnost stavu napjatosti.

Povinná literatura:

[1] http://katedry.fmmi.vsb.cz/Modin_Animace/Opory/02_Metalurgicke_inzenyrstvi/12_Teorie_tvareni/Kliber_Teorie_tvareni.pdf [2] KLIBER, J. Základy tváření kovů. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1998. [3] ALTAN, T., S. OH and H. L. GEGEL. Metal forming: fundamentals and applications. Metals Park: American Society for Metals, 1983. ISBN 0-87170-167-7. [4] SLUZALEC, A. Theory of Metal Forming Plasticity. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2004. ISBN 978-3-540-40648-8.

Doporučená literatura:

[1] DAHL, W. et al., ed. Umformtechnik Plastomechanik und Werkstoffkunde. Düsseldorf: Verlag Stahleisen, 1993. ISBN 3-514-00402-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teoretické principy plastické deformace, deformace a deformační rychlost. Napětí na souřadných rovinách, normálové a tečné (smykové) složky napětí. Napjatost v obecné rovině, oktaedrická rovina. Hlavní normálová napětí, elipsoid napjatosti. Invariantnost stavu napjatosti a matematické vyjádření tří invariantů. Mohrovy kružnice, napětí v oktaedrické rovině. Grafické určení tečného napětí, tenzorové vyjádření napjatosti. Schémata hlavních napětí, deviátorové schéma napětí a invariantnost deviátoru napětí. Intenzita napětí a její určení různými metodami. Stavy napjatosti, ukazatel stavu napjatosti. Diferenciální rovnice rovnováhy v pravoúhlých souřadnicích. Nástin řešení diferenciálních úloh v cylindrických a sférických souřadnicích. Diferenciální rovnice rovnováhy v mezeře mezi válci při podélném válcování. Tenzorové vyjádření deformace a deformační rychlosti, schémata deformací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti: Účast min. 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku