633-3019/01 – Plasticita materiálu (PLMIng)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAW016 doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen identifikovat poruchy mřížky, definovat stavy napjatosti při tváření, charakterizovat deformaci monokrystalu a polykrystalu, definovat mezní plasticitu kovů, matematicky popsat křivky napětí – deformace, analyzovat matematické vyjádření procesů uzdravování, popsat možnosti rozpadu austenitu při ochlazování ocelí, vyjádřit možnosti plastometrických simulací a charakterizovat vlastnosti a využití progresivních kovových materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá mechanismy a matematickým popisem plastické deformace, strukturotvorných dějů probíhajících při tváření za tepla a za studena, resp. probíhajících při řízeném ochlazování tvářených produktů a poskytuje charakteristiku progresivních kovových materiálů.

Povinná literatura:

[1] http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/633/633-Plasticita%20mareri%C3%A1lu.pdf. [2] BANABIC, D. et al. Formability of Metallic Materials: plastic anisotropy, formability testing, forming limits. New York: Springer, 2000. ISBN 3-540-67906-5. [3] GRONOSTAJSKI, Z. The constitutive equations for FEM analysis. Journal of Materials Processing Technology. 2000, 106(1-3), 40-44. ISSN 0924-0136. [4] KAWULOK, R., et al. Transformation kinetics of selected steel grades after plastic deformation. Metalurgija. 2016, 55(3), 357-360. ISSN 0543-5846.

Doporučená literatura:

[1] ELFMARK, J. Plasticita kovů. 1. vydání. Ostrava: VŠB Ostrava, 1986. [2] KAWULOK, P., et al. Credibility of various plastometric methods in simulation of hot rolling of the steel round bar. Metalurgija. 2014, 53(3), 299-302. ISSN 0543-5846. [3] KAWULOK, R., et al. Effect of deformation on the CCT diagram of steel 32CrB4. Metalurgija. 2015, 54(3), 473-476. ISSN 0543-5846.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: vypracování 4 protokolů, 1 seminární práce a absolvování kontrolního testu. Zkouška: kombinovaná (písemná a ústní) zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

80 % účast na cvičeních, vypracování 4 protokolů, 1 seminární práce a úspěšné absolvování kontrolního testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Krystalová stavba kovů. Směry a roviny skluzu – skluzové systémy. • Poruchy mřížky. Vakance, dislokace a jejich protínání, vrstevné chyby. Napětí okolo dislokace a energie. • Napjatost při tváření, obecné řešení prostorové napjatosti. • Mezní plasticita kovů, hypotézy plasticity. Vliv stavu napjatosti na mezní plasticitu. Podmínky plastičnosti, ukazatel stavu napjatosti, určení mezních stavů napjatosti. • Plastická deformace monokrystalu a polykrystalu. Mechanismy plastické deformace. Přírůstky deformačního napětí. • Křivka napětí – deformace při tváření za tepla a za studena. Základní matematické popisy. Využití lineární regresní analýzy. • Analýza křivek napětí – deformace řízené dynamickým zotavením nebo dynamickou rekrystalizací. • Kinetika rekrystalizace – Avramiho rovnice. Vliv termomechanických podmínek na kinetiku statické a dynamické rekrystalizace. • Řízený vývoj struktury během deformace a ochlazování za tepla tvářených produktů. • Rozpad austenitu během ochlazování ocelí. Charakteristika a možnosti využití transformačních diagramů i s vlivem předchozí deformace. • Možnosti aplikace plastometrických simulací. Základní způsoby a matematické vyjádření napětí a deformace. Aplikovatelnost na reálné procesy tváření. • Charakteristika a využití progresivních kovových materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Účast min. 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní