633-3020/01 – Progresivní technologie tváření (PTTIng)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Radim Kocich, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC15 doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat nové, progresivní technologie tváření kovových materiálů (vysokotavitelných kovů, perspektivních ocelí, materiálů připravených práškovou metalurgií), - student bude umět formulovat a technicky využívat základní mechanické a fyzikální děje při aplikaci nekonvenčních technologií tváření, - student bude umět vypočítat a simulovat silové parametry progresivních technologií tváření, predikovat mezní stavy napětí a deformace při aplikaci nekonvenčních technologií tváření, - student bude umět vybrat výhodné progresivní technologie tváření pro zpracování nekonvenčních (nových) materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty aplikace progresivních technologií tváření při zpracování konvenčních a nových kovových materiálů. Pozornost je zejména věnována přípravě ultrajemnozrnných a nanostrukturních materiálů extrémní plastickou deformací, progresivním technologiím tváření vysokými parametry, izotermickému a superplastickému tváření a analýze struktury a vlastností materiálů získanými při využití progresivních technologií tváření. Pozornost je věnována teoretickému rozboru fyzikální podstaty progresivních technologií tváření.

Povinná literatura:

ZRNÍK, J. aj. Příprava ultrajemnozrnných a nanokrystalických kovových materiálů extrémní plastickou deformací a jejich vlastnosti. Praha: ČSNMT, 2007. ISBN 978-80-7329-153-2. PETRUŽELKA, J. Nekonvenční metody tváření. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. ISBN 80-7078-635-3. VALIEV, R.Z., R.K. ISLAMGALIEV, and I.V. ALEXANDROV. Bulk Nanostructured Materials from Severe Plastic Deformation. Progress in Materials Science. 2000, 45, 103-189. ISSN 0079-6425.

Doporučená literatura:

KOCICH, R. SPD metody: od mikrometrů k nanometrům. Marionetti press, 2011. ISBN 978-80-260-1280-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování průběžných testů, zpracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Termodynamické podmínky plastické deformace, mezní a energosilové parametry tváření. 2. Predikce vývoje struktury vybraných kovů a slitin v závislosti na podmínkách aplikované deformace. 3. Základní mechanizmy zpevňování kovových materiálů, konstitutivní rovnice. 4. Příprava ultrajemnozrnných a nanostrukturních materiálů extremní plastickou deformací. 5. Vlastnosti a strukturní stabilita ultrajemnozrnných a nanostrukturních materiálů. 6. Izotermické a superplastické tváření, technické aplikace. 7. Konvenční a hydrostatické protlačování. 8. Speciální metody tváření pomocí plynného média. 9. Tváření za studena, při kryogenních teplotách a za poloohřevu. 10. Tváření vysokými parametry, tváření polotovaru vyrobených práškovou metalurgii. 11. Rotační a radiální tváření, příčné klínové válcování. 12. Dynamické tváření, použití ultrazvuku ve tváření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti: Účast min. 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku