633-3021/01 – Teoretické aspekty objemového tváření (TAOT)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAW016 doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.
SH135 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět matematicky určit základní veličiny spjaté s plastickou deformací a vysvětlit zákonitosti plastické deformace, tvařitelnosti a strukturotvorných procesů při objemovém tváření. Získá dovednosti v oblasti fyzikálního testování deformačního chování. Nabyde nezbytné teoretické základy pro studium navazujícího technologického předmětu z oblasti tváření materiálu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět tvoří teoretický základ pro navazující technologické předměty v oboru objemového tváření materiálu. Pozornost je zaměřena zejména na napjatost, deformaci i deformační rychlost při plastické deformaci, deformační chování kovových materiálů (včetně fyzikálních metod jeho zkoumání) a příslušné strukturotvorné procesy.

Povinná literatura:

[1] SLUZALEC, A. Theory of Metal Forming Plasticity. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2004. ISBN 978-3-540-40648-8. [2] BANABIC, D. et al. Formability of Metallic Materials: Plastic Anisotropy, Formability Testing, Forming Limits. New York: Springer, 2000. ISBN 3-540-67906-5. [3] DIETER, G. E., H. A. KUHN and S. L. SEMIATIN. Handbook of Workability and Process Design. Materials Park: ASM International, 2003. ISBN 0-87170-778-0. [4] KAWULOK, R., et al. Transformation kinetics of selected steel grades after plastic deformation. Metalurgija. 2016, 55(3), 357-360. ISSN 0543-5846.

Doporučená literatura:

[1] SCHINDLER, I. and E. HADASIK, ed. Deformation behaviour and properties of selected metallic materials. Gliwice: Publishers of the Silesian University of Technology, 2007. ISBN 978-83-7335-432-6. [2] ALTAN, T., S. OH and H. L. GEGEL. Metal forming: fundamentals and applications. Metals Park: American Society for Metals, 1983. ISBN 0-87170-167-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Dislokační mechanismus plastické deformace, skluzové systémy. Deformace, napětí a deformační rychlost – matematické vyjádření. Normálové a tečné složky napětí, určení intenzity napětí. Invariantnost stavu napjatosti, hlavní normálová napětí a ukazatel stavu napjatosti. Vliv chemického složení na fázové složení a deformační chování oceli. Rozbor tahové, tlakové a krutové zkoušky za tepla. Vliv strukturního stavu na deformační chování. Vliv termomechamických činitelů na deformační chování. Dynamické uzdravování, Zenerův-Hollomonův parametr. Kinetika postdynamických uzdravovacích procesů, Avramiho rovnice. Matematický popis křivky deformace-napětí při tváření za studena a za tepla. Mezní plasticita kovových materiálů a hypotézy plasticity. Řízený vývoj struktury během deformace a ochlazování za tepla tvářených produktů. Aplikační možnosti plastometru Gleeble, principy fyzikální simulace tvářecích procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 50%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství Teo P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství Teo P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství Teo P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.