633-3023/01 – Pokročilé metody objemového tváření (PMOT)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětuIng. Rostislav Kawulok, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Rostislav Kawulok, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAW031 Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět charakterizovat technologii kování a technologické postupy kování volných a zápustkových výkovků. Student bude umět formulovat a analyzovat základní mechanické a fyzikální děje probíhající při volném a zápustkovém kování a umět navrhnout technologické postupy kování jednoduchých volných a zápustkových výkovků. Student bude umět charakterizovat principy řízeného tváření a ochlazování a jejich vliv na strukturu a mechanické vlastnosti materiálů. Dále bude schopen charakterizovat vybrané SPD procesy včetně přípravy ultrajemnozrnné struktury.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty technologických postupů volného a zápustkového kování oceli a neželezných kovů. Pozornost je zejména věnována volnému kování rozměrných výkovků z konstrukčních a nástrojových ocelí a jejich tepelnému zpracování. V zápustkovém kování je pozornost věnována klasickým technologiím kování na bucharech, lisech a kování na rotačních kovacích strojích. Rovněž jsou prezentovány základní teoretické poznatky z oblasti přípravy ulrajemnorznné struktury, SPD procesů a termomechanického zpracování.

Povinná literatura:

[1] ALTAN, T., G. NGAILE a G. SHEN. Cold and Hot Forging: Fundamentals and Applications. Ohio: ASM International, Materials Park, 2005. ISBN 0-87170-805-1. [2] SEMIATIN, S.L. et al. Metalworking: Bulk Forming. Ohio: ASM International, Materials Park, 2005. ISBN 978-0-87170-708-6. [3] VALIEV, R.Z. and T.G. LANGDON. Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain refinement. Progress in Materials Science. 2006, 51, 881-981. ISSN 0079-6425.

Doporučená literatura:

[1] ALTAN, T., S. I. OH a H. L. GEGEL. Metal forming: fundamentals and applications. Metals Park: American Society for Metals, 1983. ISBN 0-87170-167-7. [2] MESSNER, G. a S. HUBER. Hot Forging on Horizontal Multi-Stage Presses: Machine technology, processes and products. Munich: corporate media GmbH, 2007. [3] ZHILYAEV, A.P. and T.G.LANGDON. Using high-pressure torsion for metal processing: Fundamentals and applications. Progress in Materials Science. 2008, 53, 893-979. ISSN 0079-6425.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Charakteristika a základní operace volného kování. Ohřev polotovarů a ochlazování výkovků - metalurgické základy. Kování ocelových ingotů, vliv segregací, kvalita výkovků. Vývoj mikrostruktury ve výkovcích, predikce finálních mechanických vlastností. Charakteristika zápustkového kování, vývoj nástrojových ocelí pro zápustky. Tvarová složitost zápustkových výkovků, návrh ideálního předkovku. Tvářecí stroje pro volné a zápustkové kování, integrované kovací soubory. Výroba kol. Kování vybraných neželezných kovů a jejich slitin. Tepelné zpracování a úpravy všech druhů výkovků. Příprava ultrajemno-zrných materiálů pomocí SPD procesů. Rotační kování. Základní metody řízeného tváření a ochlazování, fyzikální a metalurgické procesy. Vývoj struktury a mechanických vlastností ovlivněných termomechanickým zpracováním.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Účast min. 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství Tec P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství Tec P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství Tec P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.