633-3035/01 – Technologie výroby a zpracování materiálů pro energetická zařízení (TME)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN0198 Ing. Marek Benč
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět popsat materiály a technologie používané při výrobě energetických zařízení. Identifikovat jednotlivé technologie tváření a další zpracování. Popsat postupy tváření. Navrhovat a řešit postupy výroby jednotlivých komponent energetických celků. Vybrat a volit optimální stroje a nástroje pro realizaci daných dílů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Materiály využívané v energetice. Výchozí polotovary pro výrobu jednotlivých komponent energetických systémů. Tváření za tepla, zvýšených teplot a za studena. Zpevnění, zotavení, rekrystalizace. Základní konvenční technologie tváření objemového a plošného. Tvářecí stroje a tvářecí linky. Nekonvenční technologie tváření. Materiály pro tvářecí nástroje. Základní informace o tepelném zpracování ocelí a vybraných neželezných kovů. Termomechanické způsoby zpracování materiálů. SPD procesy tváření, možnosti jejich implementace do výroby. Progresívní techniky výroby jako je 3D tisk kovů. Simulace technologických postupů tváření při realizaci energetických zařízení.

Povinná literatura:

KLIBER, J. Základy tváření kovů. Ostrava : Vysoká škola báňská, II. vydání, 1998, ISBN 80-7078-976-6. SKRBEK, B. Materiály pro konstrukční aplikace. Liberec: TU Liberec, 2003. DRASTÍIK, F. Strojnická příručka. Praha:VD-ONTL, 2007. VERLINDEN, B., J. DRIVER, I. SAMAJDAR and D.R. DOHERTY. Thermo-mechanical processing of metalic materials. Oxford: Elsevier, 2007. ISBN 978-0-08-044497-0.

Doporučená literatura:

JIRKOVÁ, H. Vliv termomechanického zpracování s inkrementálními deformacemi na vlastnosti TRIP ocelí. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4292-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studijních výsledků - prezenční i kombinovaná forma - formou testů, příprava vlastních prezentací tématicky vztahujících se k předmětu. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Sledování informačních zdrojů a nových trendů ve výrobě energetických zařízení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod k energetickým zařízením. Materiály využívané v energetice. Výchozí polotovary a technologie pro výrobu energetických celků. Rozdělení tvářecích technik podle teploty a jejich aspekty. Kování, válcování, protlačování, tažení a materiály pro tvářecí nástroje. Tvářecí stroje a linky. Nekonvenční technologie tváření. Základní informace o tepelném zpracování energetických celků. Super-plastické tváření vybraných kovových materiálů. SPD procesy tváření, možnosti jejich implementace do výroby. Progresívní techniky výroby (3D tisk kovů) Simulace technologických postupů tváření při výrobě energetických zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: min 80% účast na cvičení, semestrální práce, průběžné testy

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.