633-3035/01 – Technologies of production and treatment for materials in power machinery (TME)

Gurantor departmentDepartment of Materials FormingCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BEN0198 Ing. Marek Benč
KOC15 prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will know to describe materials and technologie used in power machinery. To identify individual technologies of forming and subsequent treatment. To describe forming techniques. To design and to solve production processes of individual parts of power units. To choose optimal machines and tools for individual components manufacturing.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Materiály využívané v energetice. Výchozí polotovary pro výrobu jednotlivých komponent energetických systémů. Tváření za tepla, zvýšených teplot a za studena. Zpevnění, zotavení, rekrystalizace. Základní konvenční technologie tváření objemového a plošného. Tvářecí stroje a tvářecí linky. Nekonvenční technologie tváření. Materiály pro tvářecí nástroje. Základní informace o tepelném zpracování ocelí a vybraných neželezných kovů. Termomechanické způsoby zpracování materiálů. SPD procesy tváření, možnosti jejich implementace do výroby. Progresívní techniky výroby jako je 3D tisk kovů. Simulace technologických postupů tváření při realizaci energetických zařízení.

Compulsory literature:

NIIR Board of Consultants and Engineers. The Complete Book on Ferrous, Non-Ferrous Metals with Casting and Forging Technology. Niir Project Consultancy Services, 2011. ISBN 9789381039014. VERLINDEN, B., J. DRIVER, I. SAMAJDAR and D.R. DOHERTY. Thermo-mechanical processing of metalic materials. Oxford: Elsevier, 2007. ISBN 978-0-08-044497-0.

Recommended literature:

SLUZALEC, A. Theory of Metal Forming Plasticity: Classical and Advanced Topics, Springer Verlag , 2003. ISBN 978-3-662-10449-1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studijních výsledků - prezenční i kombinovaná forma - formou testů, příprava vlastních prezentací tématicky vztahujících se k předmětu. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - písemná zkouška.

E-learning

Other requirements

Monitoring of information sources and new trends in power machinery production.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Introduction to power machinery. Materials used in power industry. Semiproducts and technologies for power machines production. Division of forming techniques according to temperature and aspects of forming. Forging, rolling, extrusion, drawing, and materials for forming tools. Forming machines and production lines. Non-convential forming techniques. Basic information about heat treatment of power equipment. Super-plastic forming of chosen metallic materials. SPD processes, possibilities of its implementation into manufacturing. Progressive techniques of manufacturing (3D printing of metals). Simulation of technological processes of forming during power machines manufacturing.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  15
        Examination Examination 70  36 3
Mandatory attendence participation: min 80% of attendance on tutorials, semestral work, tests

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N0719A270004) Materials and technologies for energy industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0719A270004) Materials and technologies for energy industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0719A270004) Materials and technologies for energy industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0719A270004) Materials and technologies for energy industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.