634-0010/02 – Ekonomická statistika ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Marcela Horká
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR50 Ing. Marcela Horká
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je kvantifikovat ekonomicko-technologické jevy pro účely hodnocení, predikce a pozitivního ovlivňování podnikatelské činnosti. Ekonomická statistika jako prvek ekonomické informatiky věnuje zvláštní pozornost měření úrovně, intenzity a asymetrie jednorozměrných a vícerozměrných souborů ekonomických informací, ekonomickostatistické indukci, indexní analýze, regresní a korelační analýze, kvalitě regresních funkcí, testaci normality a spolehlivosti, časovým řadám a extrapolačním prognózám, výběrovému šetření a počtu pravděpodobnosti v ekonomickostatistických analýzách a predikcích.

Povinná literatura:

1. Cyhelský, L. – Kohoutová, J. – Hindls, R.: Elementární statistická analýza, Management Press, Praha, 1999 2. Hindls, R. – Kaňoková, J. – Novák, I.: Metody statistické analýzy pro ekonomy, Management Press, Praha, 2000 3. Seger, J. – Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství, Victoria Publishing, Praha, 1998 Časopisy: Statistika, Statistické přehledy

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Ing. Marcela Horká 1. Metody zhušťování informací jednorozměrných a vícerozměrných souborů, ekonomicko-statistické šetření, zpracování a vyhodnocování. 2. Číselné charakteristiky ekonomických souborů, charakteristiky měření úrovně, intenzity, asymetrie a excesu. 3. Variabilita ekonomických veličin, variabilita založená na rozdílu, míry variability založené na rozdílu a podílu hodnot. 4. Počet pravděpodobnosti a nejčastěji používaná teoretická rozdělení pro vyhodnocování výrobních procesů. 5. Statistická indukce, teorie odhadu, testy hypotéz o parametrech a tvaru rozdělení výrobních procesů, analýza rozptylu. 6. Ekonomické ukazatele a indexní analýza, bazické a řetězové indexy cen, struktury, vývoje a intenzity, logaritmické indexy, index životních nákladů a měnový spotřební koš. 7. Regresní a korelační analýza v ekonomických rozborech, kvalita regresních funkcí a intenzita závislosti, spolehlivost a testy hypotéz o regresi 8. Časové řady a ekonomické modely, korelace časových řad, prognostické modely, simulování stochastických výrobních procesů. Cvičení: Ing. Marcela Horká 1. Rozdělení četností, třídění a shrnování souborů, statistické tabulky a grafy. 2. Číselné charakteristiky - střední hodnoty, kvantily, momentová charakteristika. 3. Míry variability založené na vybraných jednotkách statistického souboru, míry variability založené na všech hodnotách, objektivní míra variability. 4. Náhodná veličina a zákon o rozdělení náhodné veličiny, teoretická rozdělení pro diskrétní a spojitou náhodnou veličinu, teorie front. 5. Statistická indukce - odhady charakteristik základního souboru, testy hypotéz o střední hodnotě, rozptylu a podílu, - test dobré shody, Kolmogorovův test, pořadové testy, test integrací, podstata analýzy rozptylu. 6. Indexní analýza - indexy individuální, složené (Laspeyres, Paasch, Fischer, Low), logaritmické indexy, index cenový, životních nákladů a spotřebního koše, hodnotová analýza indexů. 7. Regresní analýza dvou proměnných, volba typu regresního modelu, test spolehlivosti pro párové koeficienty korelace, intervaly spolehlivosti, vícenásobná regrese a korelace nelineární regresní funkce, zobecněný lineární, regresní model. 8. Modely časových řad, ekonomické modely trendové složky, korelace časových řad, prognostické modely - metoda extrapolace trendů, prognózy adaptivních modelů a analýza následných chyb předpovědi, metoda exponenciálního vyrovnání, PS diagram.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 15  0
                Písemka Písemka 15  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku