634-0069/05 – Enterprise Management ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Ivo Janík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Ivo Janík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN47 prof. Ing. Ivo Janík, CSc.
SAM01 doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The aim of Enterprise Management is to give students basic notion about theoretic bases of management contemporaneous conception. Planning, organizing and control-regulation element of management activity. Organizational structures. Manager's personality-qualities, role, communication, motivation etc.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Základní definice z oblasti managementu - Dosavadní vývoj teorií managementu: klasický, behavioristický, vědecký, empirický a jejich vliv na současnou praxi managementu - Systémový a kybernetický pohled na řízení. - Osobní management: sebehodnocení, kariéra, time management, odolnost proti stresu, komunikační dovednosti, management informací a znalostí - Řízení lidí: sekvenční manažerské funkce, personální management, management změn. - Řízení procesů: operativní řízení výroby (vč. údržby), logistické řízení, projektový management, informační management, integrované hodnocení. - Řízení organizace: strategické řízení, integrovaný management, krizový management. - Rozvoj osobnosti managera: paralelní manažerské funkce, , manažerské techniky, práce s informacemi a znalostmi, počítačová gramotnost, související discipliny. - Současné vývojové směry v teorii a praxi managementu. - Úloha poradenství v managementu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.