634-0088/01 – Exaktní metody rozhodování I. ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Emilie Krausová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Emilie Krausová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA50 prof. Ing. Emilie Krausová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje se základy modelování a principy optimalizace monokriteriálního a vícekriteriálního manažerského rozhodování v ekonomických (průmyslových) systémech. Orientuje se na matematické programování (zejména lineární),analýzu mezioborových vazeb, metody kritické cesty, základy teorie front a teorie zásob. Je koncipován tak, aby kromě získání schopnosti řešit exaktními metodami relativně jednoduché rozhodovací úlohy vedl k pochopení možností a hranic využití exaktních metod a rutin v manažerských rozhodovacích procesech.

Povinná literatura:

[1] Gros, I.: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada Publishing, Praha, 2003 [2] Sakál, P. – Jerz, V.: Operační analýza v praxi manažera, Tripsoft Trnava, 2003, 335 s., ISBN 80-968734-3-1 [3] Jablonský, J.: Operační výzkum. Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování, Professional Publishing Praha, 2002, 323 s., ISBN 80-86419-23-1 [4] Fotr, J. – Dědina, J. – Hrůzová, H.: Manažerské rozhodování, Ekopress Praha, 1999, 250 s., ISBN 80-901991-7-8

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Rozhodovací proces a jeho prvky. Variantní řešení rozhodovacích problémů, kritéria hodnocení a výběru optimálních variant. - Exaktní prvky v rozhodovacích procesech. - Lineární programování – modelování a řešitelnost úloh. - Simplexová metoda, monokriteriální a multikriteriální optimalizace. - Řešitelnost nelineárních optimalizačních úloh. - Princip simulace při řešení stochastických optimalizačních úloh. - Optimální strategie rozhodování – podstata dynamického programování. - Metody síťové analýzy. Optimalizace v grafech. - Metody analýzy kritické cesty - řízení návazných procesů, projektů. - Problémy hledání optimální dimenze obsahující soustavy a optimálního pořadí uspokojování požadavků na obslužnou činnost. - Optimalizace zásobovacích procesů. - Základní pojmy teorie her a strategického chování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku