634-0088/02 – Exact Methods of Decision Making I ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Emilie Krausová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Emilie Krausová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRA50 prof. Ing. Emilie Krausová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject is the introduction to basics of modelling and principles of optimalization of mono and multicriterion managerial decision making in economical (industrial) systems. It is oriented to: mathematical programming (especially the linnear one), analysis of interdisciplinary linkages, critical path method, basics of queue theory and theory of stock.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Rozhodovací proces a jeho prvky. Variantní řešení rozhodovacích problémů, kritéria hodnocení a výběru optimálních variant. - Exaktní prvky v rozhodovacích procesech. - Lineární programování – modelování a řešitelnost úloh. - Simplexová metoda, monokriteriální a multikriteriální optimalizace. - Řešitelnost nelineárních optimalizačních úloh. - Princip simulace při řešení stochastických optimalizačních úloh. - Optimální strategie rozhodování – podstata dynamického programování. - Metody síťové analýzy. Optimalizace v grafech. - Metody analýzy kritické cesty - řízení návazných procesů, projektů. - Problémy hledání optimální dimenze obsahující soustavy a optimálního pořadí uspokojování požadavků na obslužnou činnost. - Optimalizace zásobovacích procesů. - Základní pojmy teorie her a strategického chování.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner