634-0091/02 – Financial Systems ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MYN07 Ing. Martin Mynář, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject is intent on Tax systems, Financial market, Stock exchange, Public security market, Financing of short-term and long-term needs. Students are getting the basic informations about Insurance and Public finance in the littel extent.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

— Úloha daní v reprodukčním procesu. Fiskální politika státu. Daňové systémy, přístupy a prvky. Soustava daní v České republice. Daň z příjmů fyzických a právnických osob. Daň z přidané hodnoty. Ostatní daně. Zdanění ve vybraných zemích. — Podstata a funkce finančního trhu, jeho struktura, účastníci a regulace. Nástroje peněžního a kapitálového trhu. Finanční trh v České republice a jeho právní úprava. Finanční trhy a nové nástroje ve světě. — Burzovní a mimoburzovní obchod s cennými papíry. Druhy burzovních obchodů a systémy obchodování. Stanovení kurzů cenných papírů. Vypořádání burzovních obchodů. Pražská burza, její vývoj, statut, burzovní pravidla. Mimoburzovní trh, pravidla obchodování. Tržní řád RM - Systému. — Finanční deriváty. Podstata, druhy a využití finančních derivátů. Kontrakty forward a futures. Forward rate agreement. Úrokové a měnové futures. Futures na akciový index. Finanční opce. Základní pozice, prémie, kombinace základních pozic. Opční listy. Cap, floor, collar. Aktivní a pasivní swapy, zvláštní druhy swapů. — Pojištění jako finanční systém, jeho cíle a význam. Pojištění zákonná a smluvní. Pojištění majetku a odpovědnosti za škody obyvatelstva. Pojištění osob. Pojištění podnikatelských, průmyslových a zemědělských rizik. Zákony o zdravotním a sociálním pojištění. — Veřejné finance. Státní rozpočet. Speciální fondy. Územní rozpočty. Finanční hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 15  0 3
                Written exam Written test 15  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.