634-0091/02 – Finanční systémy ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MYN07 Ing. Martin Mynář, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Hlavní důraz je položen kromě daňového systému na finanční trh, burzovní a mimoburzovní obchodování s cennými papíry a finančními deriváty. V menším rozsahu se pak posluchači dostává základní informace o problematice pojišťovnictví a veřejných financí.

Povinná literatura:

[1] Kubátová, K. a kol.: Moderní průvodce daňovým systémem, Grada Publishing Praha, 1994 [2] Pavlát, V.: Kapitálové trhy a burzy ve světě, Grada Publishing Praha, 1992 [3] Dvořák, P.: Finanční inovace, VŠE Praha, 1996 [4] Jílek, J.: Termínové a opční obchody, Grada Publishing Praha, 1995 [5] Daňové zákony, zákon o dluhopisech, zákon o cenných papírech, zákon o burze cenných papírů, pravidla obchodování a burzovní řád Burzy cenných papírů Praha, tržní řád RM-Systému, zákon o zdravotním a sociálním pojištění, zákon o státním rozpočtu

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

— Úloha daní v reprodukčním procesu. Fiskální politika státu. Daňové systémy, přístupy a prvky. Soustava daní v České republice. Daň z příjmů fyzických a právnických osob. Daň z přidané hodnoty. Ostatní daně. Zdanění ve vybraných zemích. — Podstata a funkce finančního trhu, jeho struktura, účastníci a regulace. Nástroje peněžního a kapitálového trhu. Finanční trh v České republice a jeho právní úprava. Finanční trhy a nové nástroje ve světě. — Burzovní a mimoburzovní obchod s cennými papíry. Druhy burzovních obchodů a systémy obchodování. Stanovení kurzů cenných papírů. Vypořádání burzovních obchodů. Pražská burza, její vývoj, statut, burzovní pravidla. Mimoburzovní trh, pravidla obchodování. Tržní řád RM - Systému. — Finanční deriváty. Podstata, druhy a využití finančních derivátů. Kontrakty forward a futures. Forward rate agreement. Úrokové a měnové futures. Futures na akciový index. Finanční opce. Základní pozice, prémie, kombinace základních pozic. Opční listy. Cap, floor, collar. Aktivní a pasivní swapy, zvláštní druhy swapů. — Pojištění jako finanční systém, jeho cíle a význam. Pojištění zákonná a smluvní. Pojištění majetku a odpovědnosti za škody obyvatelstva. Pojištění osob. Pojištění podnikatelských, průmyslových a zemědělských rizik. Zákony o zdravotním a sociálním pojištění. — Veřejné finance. Státní rozpočet. Speciální fondy. Územní rozpočty. Finanční hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 15  0 3
                Písemka Písemka 15  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.