634-0103/01 – Marketing ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Václav Nétek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NET03 doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The aim of this subject, in the area of technical and economic directions, is to reach and take advantage of practical and theoretical knowledge for solution of exercises. The exercises are intent on the areas like marketing, investment, trade and financial strategy in industrial corporations. One of the main points are also technical and economic suits connected with knowledge of market.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Doc. Ing. Václav Nétek, CSc. 1. Základní prvky průmyslového marketingu - Základní pojmy a názvosloví marketingu - Místo a úloha marketingu v praxi průmyslového podniku - Marketingová analýza – metody, techniky - Marketingový výzkum – metody, techniky - Segmentace trhu a segmentace výrobků (marketingový MIX) - Marketingový projekt 2. Marketingový management - Marketingový plán – sestavení, kontrola - Marketingový informační systém - Osobnost marketingového pracovníka – znalosti a schopnosti - Organizační vazby marketingu a ostatních odborných činností firmy (logistika, technický rozvoj) 3. Základy marketingové strategie - Strategický marketing – místo a úloha v průmyslové praxi - Konkurenční výhoda firmy – techniky vedoucí k budování konkurenčních výhod - Globalizace trhu a integrační procesy Cvičení: Ing. Vanda Janečková 1. Marketingová strategie výrobku – (rozbor výrobkových stádií, cenového rozpětí, úrovně prodeje, užitné vlastnosti výrobku, atp.). 2. Marketingová koncepce – (rozbor charakteristik trhu, inovační trendy, úroveň designu, image výrobku, image výrobce). 3. Sonda marketingové filosofie – (zjišťování těžiště tzv. marketingového trojúhelníku, rozbor struktury životnosti produkce výrobků, rozbor perspektiv výrobků, služeb a aktivit). 4. Formování podnikatelských záměrů – (formování a volba marketingové strategie, volba variant výrobkové, trhové nebo spotřebitelské strategie). 5. Analýza a rozbor konkurence – (mapování konkurenčních aktivit, vyhodnocování informací o konkurenci, příklady postupů řešení konkurenčních vztahů, slabé a silné stránky konkurence, atp.). 6. Tvorba a formování, reklamy – (problémová reklama – formy výskytu, struktura, věcná a cílová náplň reklamních aktivit, tvorba vlastních reklamních nápadů, podnětů a myšlenek, atp.). 7. Tvorba cenové strategie – (Rozbor a vyhodnocení metod stanovení ceny. Alternativy rozhodování o cenách, rozbor funkce ceny (nabídková, poptávková, rovnovážná), tvorba konstrukce ceny, atp.). 8. Způsoby hledání odbytových cest – (formy analýzy odbytu, stanovení dynamiky odbytu, aspekty propustnosti trhu, cesty k novým zákazníkům, atp.). 9. Rozbor faktorů podnikatelského rizika – (podstata a charakteristiky rizika, způsoby stanovení rizika, alternativy postoje k riziku, dělení a přenášení (transfer) rizika, problematika vztahu rizika a jeho pojištění, atp.). 10. Formy, způsoby a metody ochrany obchodního a výrobního tajemství – (stanovení předmětu ochrany, příklad provedení převodu tajemství, příklady nekalé soutěže, atp.).

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.