634-0103/01 – Marketing ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Václav Nétek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NET03 doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem výuky tohoto předmětu v oblasti technickoekonomických směrů je dosáhnout u posluchačů schopnost praktické aplikace znalostí a teoretických poznatků při řešení úloh, spojených s rozhodovacím procesem průmyslových firem v oblasti marketingové, investiční, obchodní a finanční strategie a všude tam, kde jsou rozhodovací technické a ekonomické procesy navázány na znalosti trhu a tržního prostředí.

Povinná literatura:

1. Kotler, P.: Marketing – management, Grada Publishing, Praha 2001 2. Tomek, J. a kol.: Marketingová strategie podniku, Management Press, Praha,1992 3. Prachár, J.: Marketing v podnikání, MOSPRA, Brno, 1991

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Doc. Ing. Václav Nétek, CSc. 1. Základní prvky průmyslového marketingu - Základní pojmy a názvosloví marketingu - Místo a úloha marketingu v praxi průmyslového podniku - Marketingová analýza – metody, techniky - Marketingový výzkum – metody, techniky - Segmentace trhu a segmentace výrobků (marketingový MIX) - Marketingový projekt 2. Marketingový management - Marketingový plán – sestavení, kontrola - Marketingový informační systém - Osobnost marketingového pracovníka – znalosti a schopnosti - Organizační vazby marketingu a ostatních odborných činností firmy (logistika, technický rozvoj) 3. Základy marketingové strategie - Strategický marketing – místo a úloha v průmyslové praxi - Konkurenční výhoda firmy – techniky vedoucí k budování konkurenčních výhod - Globalizace trhu a integrační procesy Cvičení: Ing. Vanda Janečková 1. Marketingová strategie výrobku – (rozbor výrobkových stádií, cenového rozpětí, úrovně prodeje, užitné vlastnosti výrobku, atp.). 2. Marketingová koncepce – (rozbor charakteristik trhu, inovační trendy, úroveň designu, image výrobku, image výrobce). 3. Sonda marketingové filosofie – (zjišťování těžiště tzv. marketingového trojúhelníku, rozbor struktury životnosti produkce výrobků, rozbor perspektiv výrobků, služeb a aktivit). 4. Formování podnikatelských záměrů – (formování a volba marketingové strategie, volba variant výrobkové, trhové nebo spotřebitelské strategie). 5. Analýza a rozbor konkurence – (mapování konkurenčních aktivit, vyhodnocování informací o konkurenci, příklady postupů řešení konkurenčních vztahů, slabé a silné stránky konkurence, atp.). 6. Tvorba a formování, reklamy – (problémová reklama – formy výskytu, struktura, věcná a cílová náplň reklamních aktivit, tvorba vlastních reklamních nápadů, podnětů a myšlenek, atp.). 7. Tvorba cenové strategie – (Rozbor a vyhodnocení metod stanovení ceny. Alternativy rozhodování o cenách, rozbor funkce ceny (nabídková, poptávková, rovnovážná), tvorba konstrukce ceny, atp.). 8. Způsoby hledání odbytových cest – (formy analýzy odbytu, stanovení dynamiky odbytu, aspekty propustnosti trhu, cesty k novým zákazníkům, atp.). 9. Rozbor faktorů podnikatelského rizika – (podstata a charakteristiky rizika, způsoby stanovení rizika, alternativy postoje k riziku, dělení a přenášení (transfer) rizika, problematika vztahu rizika a jeho pojištění, atp.). 10. Formy, způsoby a metody ochrany obchodního a výrobního tajemství – (stanovení předmětu ochrany, příklad provedení převodu tajemství, příklady nekalé soutěže, atp.).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.