634-0111/02 – Personalní management (PM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Emilie Krausová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Emilie Krausová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAM01 doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student v předmětu: - pochopí význam a principy řízení lidských zdrojů jako rozhodujícího zdroje úspěchu organizace, - získá poznatky o stěžejních personálních aktivitách, jako jsou získávání, hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců, - se seznámí s pojmy a významy firemní kultury a zaměstnaneckých vztahů, - si osvojí základní znalosti o ergonomii práce, - získá základní informace o trhu práce, nabídce a poptávce a o nezaměstnanosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je pochopit význam a principy řízení lidských zdrojů (ŘLZ) v dynamicky měnícím se prostředí jakožto rozhodujícího zdroje úspěchu organizace, získat personální dovednosti tak, aby studenti v lidském potenciálu spatřovali strategickou výhodu organizace a věděli, jak s ní nakládat, orientovat se ve stylech vedení a jejich vývoji; pochopit přednosti i zápory jednotlivých stylů za různých podmínek, seznámit se s problematikou a významem motivace, její variantností a základními vývojovými teoriemi.

Povinná literatura:

[1] Synek, M., a kol.: Podniková ekonomika, C. H. Beck Praha, 2000 [2] Urban, J.: Řízení lidí v organizaci - personální rozměr managementu, ASPI Publishing Praha, 2003 [3] Foot, M. – Hook, C.: Personalistika, Computer Press Praha, 2002

Doporučená literatura:

[1] Stýblo, J.: Personální management, Grada Publishing, Praha, 1993 [2] Kocianová, R.: Personální činnosti a metody personální práce, Grada Publishing, Praha, 2010

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Koncepce a úkoly personálního řízení v podnicích. Vymezení pojmů - lidské zdroje, postavení personálního managementu v rámci podnikového managementu, trh práce, externí podmínky personálního řízení, interní podmínky personálního řízení v podniku. - Motivace - Pojmy - motivace, potřeby, frustrace, teorie potřeb, teorie motivace, současné nástroje motivace - mzdové, nemzdové, aplikace na různých pracovištích. - Styly vedení - vývoj osobnosti personálního managera, závislost na ekonomickém vývoji, pozitiva a negativa stylů vedení, aplikace v závislosti na druhu práce. - Pracovník v podniku a na pracovišti. Charakteristiky pracovních sil, člověk v pracovním procesu, pracovní úkol, typy výkonů, pracovní místo, profese, analýza práce, pracovní podmínky a pracovní prostředí. - Organizace personálního řízení v podnicích . Subjekty personálního řízení, role a struktura personálního řízení, etika v personálním řízení, činnosti personálního útvaru, personální informační systém. - Plánování, získávání, výběr a rozmístění - Zjišťování potřeb, vyhledávání - vnější, vnitřní zdroje, spolupráce s úřady, výběr - formulace požadavků, výběrová řízení, rozmisťování pracovníků, řízení adaptace pracovníků, ukončování prac. poměru - typy. - Hodnocení a rozvoj pracovníků. Hodnocení pracovníků a pracovních výkonů, mzdový systém, příprava pracovníků - vzdělávání a výchova, spolupráce s ÚP, řízení pracovní mobility, profesní kariéra a osobní rozvoj. - Zaměstnanecké vztahy v podniku. Zaměstnanecké vztahy v podniku, procesy participace a identifikace, vztah zaměstnavatelů a odborů, politika zaměstnanosti, kolektivní vyjednávání, pracovní a sociální klima, poradenské služby v podniku, externí poradenské služby. - Personální strategie a plánování. Analýza vnitropodnikového trhu práce, vymezení a analýza vnějšího podnikového trhu práce, potřeba pracovních sil a její krytí, personální strategie a personální plánování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 30  15
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  20
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku