634-0124/01 – Industrial Logistics ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BES04 prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
LEN36 prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Basic parametres of production plants competitive ability and main tools and logistic technologies in the whole chain from the development of new products to purchasing, production process, distribution and sale.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

— Vymezení a cíle logistického řízení. Základní principy využívané v rámci logistického řízení. Vývoj logistického řízení. — Služby zákazníkům. — Řízení zásob. Důvody udržování zásob. Náklady spojené se zásobami. — Podstata matematických metod pro řízení zásob. Model ekonomického objednacího množství. Výpočet pojistné zásoby statistickou metodou. Určení norem řízení zásob. — ABC a XYZ analýza zásob. — Logistické řízení ve výrobě. Důvody rozvoje logistického řízení ve výrobě. Typy výroby a jejich vliv na logistické řízení výrobního procesu. — Pružné výrobní systémy. Just in time (JIT). Kanban. — Systémy MRP, ERP, APS, SCM. — Plánování a řízení založené na Teorii omezení. Opatření k lepšímu využití úzkých míst. — Postponement. Simulační technologie. — Logistika v distribuci a obchodě. Důvody vzniku a struktura distribučních řetězců. — Systémy DRP. Koncentrace, centralizace a automatizace skladů. — Systémy průběžného doplňování zásob (ECR, QR). Cross-docking. — Tvorba manipulačních skupin. Automatická identifikace, radiofrekvenční datová komunikace. Elektronická výměna dat (EDI).

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.