634-0128/01 – Banking ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOZ47 doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Comparing banks and industrial companies, banks have many specific features displaying in their positions and in total meaning in Economics. "Banking" as a subject is engaged in: meaning of banks, their functions, function of the central bank, banking system, characterization of the bank's products.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

— Definice banky. Funkce centrální banky. Právní postavení bank – zákon o České národní bance a zákon o bankách, zejména s přihlédnutím ke kontrolní funkci ČNB a vymezení činností bank. Nástroje měnové politiky. — Vznik a vývoj bank. Úloha bank v tržním hospodářství. Postavení bank v koloběhu peněz v národním hospodářství. Bankovní regulace a dohled (úkoly a nástroje). — Komerční banky. Bilance banky. Aktivní a pasivní činnost banky. Vliv ČNB na bilanci banky. Způsob hospodaření bank. Účtování bank, základní rozdíly účtování. — Základní principy řízení bankovních obchodů. Hodnocení bonity banky – rentabilita, solventnost, likvidita, kapitálová přiměřenost, vlastní a cizí kapitál banky, primární a sekundární rezervy, povinná depozita u ČNB. — Aktivní úvěrové obchody bank – kontokorentní úvěr, eskontní, negociační, akceptační, ramboursní, lombardní a avalský úvěr, emisní půjčka, úvěrový úpis, sanační úvěr, hypotekární úvěr. — Pasivní bankovní obchody – vklady klientů – druhy a formy vkladů – vklady na požádání, termínové vklady a vklady s výpovědní lhůtou, depozitivní certifikáty a směnky, úsporné vklady, bankovní obligace, vklady od ostatních bank, ochrana a pojištění vkladů. — Postup při poskytování úvěrů právnickým a fyzickým osobám, jištění úvěru, ručitelé, zjišťováni bonity klienta, posuzování podnikatelského záměru klienta. — Organizace platebního styku – zřízení běžného účtu, formy platebního styku – šeky, eurošeky, cestovní šeky, platební karty, bankovní převody (úhrada, inkaso), tuzemský a zahraniční akreditiv, směnka, dokumentární inkaso, dokumentární akreditiv, hotovostní platby. — Zvláštní druhy bankovních obchodů – faktoring, forfaiting, finanční leasing, sekuritizace. — Způsoby úročení nakupovaných a prodávaných vkladů a úvěrů, úroková rizika a úrokové produkty, úvěrové obchody na zahraničních a mezinárodních finančních trzích. — Ostatní obchody bank, operace na devizovém trhu, devizové obchody, obchody s deriváty, jištění pomocí derivátů – hedging, směnárenské obchody, obchody s cennými papíry, depozitní obchody, ostatní služby – poradenství, emisní činnost, arbitrážní činnost. — Druhy bank, specializace bank. Spořitelny, úvěrová družstva, hypotekární banky, hypoteční banky, investiční banky. Bankovní svazy, nebankovní účastníci na bankovním trhu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.