634-0128/01 – Bankovnictví ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOZ47 doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Banky mají ve srovnání s průmyslovými podniky řadu specifických rysů projevujících se v jejich postavení a celkovém významu v ekonomice. Předmět bankovnictví se zabývá vymezením významu bank, jejich funkcemi, funkcí centrální banky, uspořádáním bankovní soustavy, charakteristikou bankovních produktů.

Povinná literatura:

[1] Dvořák, P.: Bankovnictví, VŠE Praha, 1996 [2] Liška, V.: Peníze a platby (Bankovnictví I), ČVUT Praha, 1995 [3] Polidar, V.: Management bank a bankovních obchodů, Ekopress Praha, 1995

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

— Definice banky. Funkce centrální banky. Právní postavení bank – zákon o České národní bance a zákon o bankách, zejména s přihlédnutím ke kontrolní funkci ČNB a vymezení činností bank. Nástroje měnové politiky. — Vznik a vývoj bank. Úloha bank v tržním hospodářství. Postavení bank v koloběhu peněz v národním hospodářství. Bankovní regulace a dohled (úkoly a nástroje). — Komerční banky. Bilance banky. Aktivní a pasivní činnost banky. Vliv ČNB na bilanci banky. Způsob hospodaření bank. Účtování bank, základní rozdíly účtování. — Základní principy řízení bankovních obchodů. Hodnocení bonity banky – rentabilita, solventnost, likvidita, kapitálová přiměřenost, vlastní a cizí kapitál banky, primární a sekundární rezervy, povinná depozita u ČNB. — Aktivní úvěrové obchody bank – kontokorentní úvěr, eskontní, negociační, akceptační, ramboursní, lombardní a avalský úvěr, emisní půjčka, úvěrový úpis, sanační úvěr, hypotekární úvěr. — Pasivní bankovní obchody – vklady klientů – druhy a formy vkladů – vklady na požádání, termínové vklady a vklady s výpovědní lhůtou, depozitivní certifikáty a směnky, úsporné vklady, bankovní obligace, vklady od ostatních bank, ochrana a pojištění vkladů. — Postup při poskytování úvěrů právnickým a fyzickým osobám, jištění úvěru, ručitelé, zjišťováni bonity klienta, posuzování podnikatelského záměru klienta. — Organizace platebního styku – zřízení běžného účtu, formy platebního styku – šeky, eurošeky, cestovní šeky, platební karty, bankovní převody (úhrada, inkaso), tuzemský a zahraniční akreditiv, směnka, dokumentární inkaso, dokumentární akreditiv, hotovostní platby. — Zvláštní druhy bankovních obchodů – faktoring, forfaiting, finanční leasing, sekuritizace. — Způsoby úročení nakupovaných a prodávaných vkladů a úvěrů, úroková rizika a úrokové produkty, úvěrové obchody na zahraničních a mezinárodních finančních trzích. — Ostatní obchody bank, operace na devizovém trhu, devizové obchody, obchody s deriváty, jištění pomocí derivátů – hedging, směnárenské obchody, obchody s cennými papíry, depozitní obchody, ostatní služby – poradenství, emisní činnost, arbitrážní činnost. — Druhy bank, specializace bank. Spořitelny, úvěrová družstva, hypotekární banky, hypoteční banky, investiční banky. Bankovní svazy, nebankovní účastníci na bankovním trhu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.