634-0129/01 – Foreign Trade ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits4
Subject guarantorIng. Marcela HorkáSubject version guarantorIng. Marcela Horká
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semester
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The aim of the subject is to explain basic problems with entrance to the foreign trade. The subject contains following parts: general conditions of export and import, customs regulations of good export and import, compensation trading. International transport, financial control of foreign exchange in an enterprise. Trade contracts and negotiations with foreign partners.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Ing. Marcela Horká 1. Zahraniční obchodní politika – hlavní směry obchodní politiky – autonomní a tarifní nástroje – netarifní překážky při dovozu a vývozu – devizové restrikce – mezinárodní přeprava a zasilatelství 2. Marketing zahraničního obchodu – úloha marketingu, produktu a zahraničního prodeje v podnikatelském záměru firmy – modely řízení marketingu – marketing exportního prodeje, prodejních tras a prodejní strategie – marketing ceny exportního produktu a doprovodných služeb při exportu 3. Státní podpora vývozu – Česká exportní banka, a.s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., Česká agentura na podporu vývozu 4. Platební a zajišťovací instrumenty v zahraničním obchodě – rizika v ZO vyplývající z používáním dokumentárních inkas, akreditivů, směnek a šeků – financování vývozních a dovozních úvěrů – inkasní a dopravní dokumenty v platebním styku. 5. Kompenzační obchody – reciproční a clearingové obchody, junktim, barter, buyback, reexport, switch 6. Celní předpisy při dovozu a vývozu zboží – celní zákon – celní orgány, organizace a řízení – celní sazebník, režimy a prohlášení, celní dohled a původ zboží 7. Obchodní smlouvy – zvláštnosti smluv se zahraničními partnery, kupní smlouvy, smlouva o výhradním prodeji, smlouvy o vázaných obchodech, smlouva o obchodním zastoupení. 8. Vybrané bankovní a finanční operace – bankovní záruka – factoring, forfaiting, leasing, a swapy 9. Aktuální problémy světové ekonomiky – obchodně-politické organizace (GATT, WTO, OECD, EU, NAFTA, CEFTA, AFTA, APEC, dohody o zóně volného obchodu  Globalizace světového trhu  Integrace ČR do EU (daňová legislativa, volný pohyb zboží, služeb a lidského potenciálu, harmonizace cel, výhody a náklady vstupu ČR do EU) 10. Obchodní jednání se zahraničními partnery – taktika a technika zahraničního jednání s ohledem na povahovou a národní mentalitu Cvičení: Ing. Marcela Horká 1. Algoritmus činností při průzkumu vývozních a dovozních možností 2. Celní předpisy při dovozu a vývozu zboží – JCD 3. Státní podpora vývozu – dodavatelské a odběratelské úvěry ČEB, pojištění EGAP, předexportní a exportní financování 4. Marketing zahraničního obchodu – cenové, kalkulační a devizové propočty 5. Analýza vývozního a dovozního obchodního případu Vybraná cvičení budou zpracována formou individuálních programů a seminárních prací.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 15  0 3
                Written exam Written test 15  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 25  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.