634-0129/01 – Zahraniční obchod ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity4
Garant předmětuIng. Marcela HorkáGarant verze předmětuIng. Marcela Horká
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem výuky je seznámit posluchače se základními problémy a težkostmi, které je mohou při vstupu do světa zahraničního obchodu nejčastěji potkat a zároveň poskytnout praktické rady jak postupovat a jak rizika, která jsou s každým podnikáním se zahraničním partnerem spojena, minimalizovat. Zvláštní pozornost je věnována: celním předpisů, platebním a zajišťovacím instrumentům, kompenzačním obchodům, uzavírání zahraničních smluv.

Povinná literatura:

1. Carthy, M. - Perreault, W.: Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha, 1995 2. Čichovský, L.: Marketing zahraničního obchodu, RADIX, Praha, 1997 3. Marvanová, M.: Platební styk, ECON, 1996 Časopisy: Obchod - kontakt - marketing, Hospodářské noviny, Ekonom

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Ing. Marcela Horká 1. Zahraniční obchodní politika – hlavní směry obchodní politiky – autonomní a tarifní nástroje – netarifní překážky při dovozu a vývozu – devizové restrikce – mezinárodní přeprava a zasilatelství 2. Marketing zahraničního obchodu – úloha marketingu, produktu a zahraničního prodeje v podnikatelském záměru firmy – modely řízení marketingu – marketing exportního prodeje, prodejních tras a prodejní strategie – marketing ceny exportního produktu a doprovodných služeb při exportu 3. Státní podpora vývozu – Česká exportní banka, a.s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., Česká agentura na podporu vývozu 4. Platební a zajišťovací instrumenty v zahraničním obchodě – rizika v ZO vyplývající z používáním dokumentárních inkas, akreditivů, směnek a šeků – financování vývozních a dovozních úvěrů – inkasní a dopravní dokumenty v platebním styku. 5. Kompenzační obchody – reciproční a clearingové obchody, junktim, barter, buyback, reexport, switch 6. Celní předpisy při dovozu a vývozu zboží – celní zákon – celní orgány, organizace a řízení – celní sazebník, režimy a prohlášení, celní dohled a původ zboží 7. Obchodní smlouvy – zvláštnosti smluv se zahraničními partnery, kupní smlouvy, smlouva o výhradním prodeji, smlouvy o vázaných obchodech, smlouva o obchodním zastoupení. 8. Vybrané bankovní a finanční operace – bankovní záruka – factoring, forfaiting, leasing, a swapy 9. Aktuální problémy světové ekonomiky – obchodně-politické organizace (GATT, WTO, OECD, EU, NAFTA, CEFTA, AFTA, APEC, dohody o zóně volného obchodu  Globalizace světového trhu  Integrace ČR do EU (daňová legislativa, volný pohyb zboží, služeb a lidského potenciálu, harmonizace cel, výhody a náklady vstupu ČR do EU) 10. Obchodní jednání se zahraničními partnery – taktika a technika zahraničního jednání s ohledem na povahovou a národní mentalitu Cvičení: Ing. Marcela Horká 1. Algoritmus činností při průzkumu vývozních a dovozních možností 2. Celní předpisy při dovozu a vývozu zboží – JCD 3. Státní podpora vývozu – dodavatelské a odběratelské úvěry ČEB, pojištění EGAP, předexportní a exportní financování 4. Marketing zahraničního obchodu – cenové, kalkulační a devizové propočty 5. Analýza vývozního a dovozního obchodního případu Vybraná cvičení budou zpracována formou individuálních programů a seminárních prací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 15  0 3
                Písemka Písemka 15  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.