634-0131/01 – Manažerské účetnictví ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUH50 prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
VOD47 Ing. Daniel Vodák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je naučit posluchače pracovat s informacemi poskytovanými účetnictvím podniku, a to jak oficiálním (finančním), tak vnitropodnikovým, a dále hledat odpovědi na otázky, jak měřit přínos vnitropodnikových útvarů k podnikovým výsledkům, jak je zainteresovat, aby se chovaly efektivně. Vysvětlovány jsou tudíž jak problémy vnitropodnikového účetnictví, tvorby kalkulačního systému podniku a vnitropodnikové hmotné zainteresovanosti, tak klasického manažerského účetnictví, včetně přístupu k finančním analýzám z hlediska metodických problémů účetnictví.

Povinná literatura:

[1] Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press Praha, 2002 [2] Král, B. a kol.: Vnitropodnikové účetnictví, Trizonia Praha, 1994 [3] Schroll, R. – Janout, J. – Král, B. – Králíček, V.: Manažerské účetnictví v podmínkách tržního hospodářství, Trizonia Praha, 1993 [4] Kovanicová, D. – Kovanic, P.: Poklady skryté v účetnictví, 1.- 3. díl, POLYGON Praha, 1999 [5] Kovanicová, D.: Nová abeceda účetních znalostí pro každého, POLYGON Praha, 1999 [6] Buchtová, J.: Jak porozumět účetním výkazům aneb co v nich (ne)najdete, MIRAGO Ostrava, 2003

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Vývojové tendence v účetnictví ve světě, charakteristika manažerského účetnictví versus účetnictví vnitropodnikové, popř. provozní. - Systémy evidence nákladů a výkonů. - Vazba finančního a vnitropodnikového účetnictví (oceňovací principy – vnitropodnikové ceny). - Nákladové kalkulace, předmět kalkulace, kalkulační metody, příklady kalkulací nákladů hutních výrobků, metodické otázky využití kalkulací pro řízení. - Analýza vybraných kalkulačních metod (kalkulace přirážková, kalkulace příspěvku na úhradu, normová metoda). - Využití VP účetnictví pro běžnou kontrolu nákladů a pro řízení vnitropodnikových útvarů. - Principy rozpočetnictví. - Cash flow. - Využití informací účetnictví pro řízení, charakteristika vybraných ukazatelů finanční analýzy, možnosti jejich použití, syntetické metody posuzování finančního zdraví, hodnocení efektivnosti účetní jednotky z podkladů účetnictví, cenová rozhodování. - Speciální problémy – vývojové tendence v manažerském účetnictví ve světě.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 20 (20) 0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 80 (80) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.