634-0132/01 – Ekonomická diagnostika (ED)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOZ47 doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: -FORMULOVAT ZÁKLADNÍ PRINCIPY EKONOMICKÉHO DIAGNOSTIKOVÁNÍ. -ANALYZOVAT ZDROJE PRO EKONOMICKOU ANALÝZU PODNIKU. -DEMONSTROVAT ZNALOSTI O METODÁCH OCEŇOVÁNÍ PODNIKU. Student bude schopen: -ANALYZOVAT EKONOMICKÁ DATA, KTERÝMI LZE: -DEFINOVAT MOŽNOSTI EFEKTIVNÍHO VÝVOJE PODNIKU. -IDENTIFIKOVAT EKONOMICKÉ PROBLÉMY V PODNIKU.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Analýza ekonomických procesů v podniku. diagnostické myšlení. Nástroje a metody diagnostiky hospodaření firem. Finanční zdraví podniku. Krizový vývoj podniku. Analýza struktury finančních zdrojů podniku. Optimální struktura podnikového kapitálu. Bonita podniku. Metody oceňování podniku.

Povinná literatura:

[1] Kašík, J. a kol.: Metody a techniky diagnostikování podniku, Ostrava, 1996 [2] Fireš, B. – Zelenka, V.: Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví, 2. vydání, Management Press Praha, 1997 [3] Mařík, M.: Oceňování podniků, EKOPRESS Praha, 2008 [4] Obchodní zákoník [5] Zákon č . 151/ 97 Sb., o oceňování majetku – ÚZ č. 230 [6] Kislingerová, E.: Oceňování podniku, C.H.Beck Praha, 1999 [7] Sedláček, J.: Účetní data v rukou manažera, Computer Press Brno, 1999

Doporučená literatura:

[1] Grűnvald, R. – Tener, T. – Holečková, J.: Finanční analýza a plánování, Nad zlato Praha, 1992 [2] Blaha, Z. S. – Jindřichovská, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy, Management Press Praha, 1994 [3] Dudová: Finanční analýza firmy, 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

— Ekonomická diagnostika podniku - rozpoznání zdravého a nezdravého ve vývoji podniku, krizový vývoj podniku, fáze krizového vývoje, indikátory krizového vývoje, stanovení bonity a hodnoty podniku. — Diagnostika finančního zdraví podniku - finanční analýza, ukazatele a jejich charakteristika, horizontální a vertikální analýza. — Zásady udržování finanční stability podniku. — Informační zdroje pro FA, jejich slabé stránky a jejich objektivizování. — Analýza nákladovosti použitého kapitálu v podniku, struktura použitého kapitálu z hlediska nákladovosti, nákladovost cizího a vlastního kapitálu, průměrné náklady použitého kapitálu (WACC), hodnocení nákladovosti při použití různých finančních zdrojů pro krytí potřeb podniku, optimalizace kapitálové struktury z pohledu minimalizace nákladů na kapitál. — Finanční páka, rozbor působení finanční páky na ROE v závislosti na zadlužení podniku, stupeň působení finanční páky na hodnotu ČHV a ROE při změně hodnoty EBIT, stupeň působení páky zadlužení na hodnotu ČHV a ROE při změně zadlužení podniku. — Predikce problémových podniků, bonitní a bankrotní modely. — Bonita a oceňování podniku. — Metody oceňování podniků a majetku podniků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 25 (25) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  0 3
        Zkouška Zkouška 75 (75) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.