634-0132/02 – Ekonomická diagnostika (ED)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MYN07 Ing. Martin Mynář, CSc.
VOZ47 doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: -FORMULOVAT ZÁKLADNÍ PRINCIPY EKONOMICKÉHO DIAGNOSTIKOVÁNÍ. -ANALYZOVAT ZDROJE PRO EKONOMICKOU ANALÝZU PODNIKU. -DEMONSTROVAT ZNALOSTI O METODÁCH OCEŇOVÁNÍ PODNIKU. Student bude schopen: -ANALYZOVAT EKONOMICKÁ DATA, KTERÝMI LZE: -DEFINOVAT MOŽNOSTI EFEKTIVNÍHO VÝVOJE PODNIKU. -IDENTIFIKOVAT EKONOMICKÉ PROBLÉMY V PODNIKU.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Analýza ekonomických procesů v podniku. diagnostické myšlení. Nástroje a metody diagnostiky hospodaření firem. Finanční zdraví podniku. Krizový vývoj podniku. Analýza struktury finančních zdrojů podniku. Optimální struktura podnikového kapitálu. Bonita podniku. Metody oceňování podniku.

Povinná literatura:

[1] Kašík, J. a kol.: Metody a techniky diagnostikování podniku, Ostrava, 1996 [2] Fireš, B. – Zelenka, V.: Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví, 2. vydání, Management Press Praha, 1997 [3] Mařík, M.: Oceňování podniků, EKOPRESS Praha, 2008 [4] Obchodní zákoník [5] Zákon č . 151/ 97 Sb., o oceňování majetku – ÚZ č. 230 [6] Kislingerová, E.: Oceňování podniku, C.H.Beck Praha, 1999 [7] Sedláček, J.: Účetní data v rukou manažera, Computer Press Brno, 1999

Doporučená literatura:

[1] Grűnvald, R. – Tener, T. – Holečková, J.: Finanční analýza a plánování, Nad zlato Praha, 1992 [2] Blaha, Z. S. – Jindřichovská, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy, Management Press Praha, 1994 [3] Dudová: Finanční analýza firmy, 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

— Ekonomická diagnostika podniku - rozpoznání zdravého a nezdravého ve vývoji podniku, krizový vývoj podniku, fáze krizového vývoje, indikátory krizového vývoje, stanovení bonity a hodnoty podniku. — Diagnostika finančního zdraví podniku - finanční analýza, ukazatele a jejich charakteristika, horizontální a vertikální analýza. — Zásady udržování finanční stability podniku. — Informační zdroje pro FA, jejich slabé stránky a jejich objektivizování. — Analýza nákladovosti použitého kapitálu v podniku, struktura použitého kapitálu z hlediska nákladovosti, nákladovost cizího a vlastního kapitálu, průměrné náklady použitého kapitálu (WACC), hodnocení nákladovosti při použití různých finančních zdrojů pro krytí potřeb podniku, optimalizace kapitálové struktury z pohledu minimalizace nákladů na kapitál. — Finanční páka, rozbor působení finanční páky na ROE v závislosti na zadlužení podniku, stupeň působení finanční páky na hodnotu ČHV a ROE při změně hodnoty EBIT, stupeň působení páky zadlužení na hodnotu ČHV a ROE při změně zadlužení podniku. — Predikce problémových podniků, bonitní a bankrotní modely. — Bonita a oceňování podniku. — Metody oceňování podniků a majetku podniků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  0
        Zkouška Zkouška 75 (75) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku