634-0133/01 – Ekonomické aspekty ekologie (EAE)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity4
Garant předmětuDr. Ing. Stanislav BartusekGarant verze předmětuDr. Ing. Stanislav Bartusek
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR80 Dr. Ing. Stanislav Bartusek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

A

Vyučovací metody

Anotace

Cíl výuky spočívá ve vysvětlení a osvojení základních znalostí ve vztahu k tvorbě a ochraně životního prostředí z technického a ekonomického hlediska, získání vědomostí z oblasti legislativy a financování činnosti při organizování tvorby a ochrany životního prostředí.

Povinná literatura:

1. Herčík, M. – Obroučka, K. – Lapčík, V.: Ochrana životního prostředí, VŠB-TU Ostrava, 1996 2. Kol.: Základy ekonomiky ochrany životního prostředí, VŠE Praha, 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Předmět navazuje na základní ekonomické discipliny oboru. Současně navazuje na Základy ochrany životního prostředí. V předmětu student získává poznatky z oblasti organizace péče o životní prostředí, o státních a světových organizacích, legislativních opatřeních, poznává decisní a kontrolní orgány. Vysvětluje se souvislost podnikatelských aktivit s tvorbou a ochranou ŽP. Jsou rozebírány ekonomické nástroje v péči o životní prostředí, jejich konkrétní formy, positivní a negativní stimulace. Zdroje finanční podpory akcí OŽP, platby za poškozování a znečišťování životního prostředí. Jsou uvedeny postupy spojené s hodnocením stavu životního prostředí, popisuje se způsob recyklace odpadů, indexy kolekce, recyklace a zpracování odpadů. Jsou uvedeny rozhodovací postupy ve výběru optimální ekologisační varianty, evidence odpadů, dispečerisace a monitoring ochrany životního prostředí, je uvedena práce s databází, využití GIS v OŽP oblastí a podniků. Jsou uvedeny kvantitativní metody hodnocení ekonomické a ekologického důsledku užití ekotechnických prostředků. Dále jsou rozebírány i dosavadní způsoby hodnocení společenských důsledků poškozování životního prostředí a vlivu postupné ekologizace. Cvičení je vedeno rozborem videoprogramů a shlédnutím moderních ekotechnických prostředků v průmyslové praxi. Podmínkou pro zápočet je absolvování předepsaných povinností a potřebné pensum účasti studentů. Zkoušku je možno absolvovat po udělení zápočtu. Studenti musí samostatně dokázat tvořivý přístup k uplatnění předaných poznatků, vyjádřit se k otázkám přírodních zdrojů a jejich hodnocení ve vztahu k využitelnosti, potřebám společnosti a ochraně a tvorbě životního prostředí. Student musí prokázat ekonomické myšlení v kategoriích OŽP. Cvičení: Cvičení předmětu jsou vedena ve třech formách: a) výpočtová – objem zhruba 60 % b) exkurzně vzdělávací – objem zhruba 30 % c) modelová s uplatněním výpočetní techniky – asi 10 % ad a) ukončení formou písemného programu na zadané téma obsahem je: 1. ekonomické zhodnocení ekologizačního opatření včetně doby návratnosti investičních prostředků. 2. výklad a aplikační osvojení rozhodovací analýzy při výběru optimální ekologizační varianty. ad b) seznámení se systémem evidence odpadů, jejich ukládání, prohlídka spalovny zpracování komunálních odpadů, čistírna odpadních vod, dispečerizace a monitoringochrany životního prostředí ad c) aplikace modelu recyklace odpadů v podmínkách některého z hutních podniků, práce s databází, seznámení se s geografickým informačním systémem (GIS)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.