634-0134/01 – Exact Methods of Decision Making II ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Emilie Krausová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Emilie Krausová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAM37 Ing. Martin Lampa, Ph.D.
S1A80 doc. Ing. Václav Šátek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 20+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject is directly connected to the subject Exact Methods of Decision Making I. Basic Popular methodical disciplines of exact decision making process are developed in the subject and are complemented by further methodologies and theoretical concepts of economical decisions. It is based on practical applications of computer techniques.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

— Exaktní prvky v rozhodovacích procesech operativního a strategického řízení ekonomických systémů. Identifikace, analýza a formulace „dobře a špatně strukturovaných“ rozhodovacích problémů. — Generování a hodnocení variant řešení rozhodovacích problémů. Kritéria hodnocení a metody stanovení jejich vah. — Monokriteriální a vícekriteriální hodnocení variant řešení rozhodovacích problémů v podmínkách jistoty, nejistoty a rizika. — Matematické programování jako nástroj optimalizace rozhodovacích procesů. — Vypovídací schopnost lineárních a nelineárních statických optimalizačních úloh. Dualita úloh. Parametrické programování a analýza senzibility úloh. — Dynamické programování – nástroj tvorby optimální strategie rozhodování. Bellmanův princip optima. Problém optimální alokace omezených zdrojů jako úloha dynamického programování. — Časově-nákladová optimalizace návazného procesu řízeného metodami CPA. — Teorie hromadné obsluhy (front) – klasifikace modelů. Optimální dimenze obsahující soustavy jako výsledek uplatnění simulačního principu. Algoritmus Monte Carlo. — Sekvenční teorie. Johnsonův a Johnson-Prücknerův algoritmus stanovení optimálního pořadí obsluhy. Problém „Okružní cesty“. — Teorie zásob – deterministické a stochastické modely řízení zásobovacího procesu. — Teorie obnovy – modely optimalizace procesů obnovy a údržby objektů (výrobního zařízení). — Teorie her a strategického chování. Maticové hry. Dominované strategie. Hry se smíšenými strategiemi. — Strukturální analýza. Leontiefovy hmotné a hodnotové výrobně-spotřební modely.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 21  0 3
                Other task type Other task type 14  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 50  0 3
                Oral Oral examination 15  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.