634-0134/01 – Exaktní metody rozhodování II. ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Emilie Krausová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Emilie Krausová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAM37 Ing. Martin Lampa, Ph.D.
S1A80 doc. Ing. Václav Šátek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět přímo navazuje na výuku předmětu Exaktní metody rozhodování I. Předpokládá zakladní znalosti principů matematického modelování a řešení jednoduchých optimalizačních úloh mnonokriteriálního i vícekriteriálního charakteru. Rozvíjí známé metodické disciplíny exaktního rozhodování a doplňuje je o další metodologie a teoretické koncepce ekonomického rozhodování. Opírá se o praktické využívání výpočetní techniky při řešení rozsáhlejších úloh, při postoptimalizační analýze (senzibilita, parametrizace vstupů), při uplatnění simulačních principů a technik.

Povinná literatura:

[1] Gros, I.: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada Publishing, Praha, 2003 [2] Sakál, P. – Jerz, V.: Operační analýza v praxi manažera, Tripsoft Trnava, 2003, 335 s., ISBN 80-968734-3-1 [3] Jablonský, J.: Operační výzkum. Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování, Professional Publishing Praha, 2002, 323 s., ISBN 80-86419-23-1 [4] Fotr, J. – Dědina, J. – Hrůzová, H.: Manažerské rozhodování, Ekopress Praha, 1999, 250 s., ISBN 80-901991-7-8

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

— Exaktní prvky v rozhodovacích procesech operativního a strategického řízení ekonomických systémů. Identifikace, analýza a formulace „dobře a špatně strukturovaných“ rozhodovacích problémů. — Generování a hodnocení variant řešení rozhodovacích problémů. Kritéria hodnocení a metody stanovení jejich vah. — Monokriteriální a vícekriteriální hodnocení variant řešení rozhodovacích problémů v podmínkách jistoty, nejistoty a rizika. — Matematické programování jako nástroj optimalizace rozhodovacích procesů. — Vypovídací schopnost lineárních a nelineárních statických optimalizačních úloh. Dualita úloh. Parametrické programování a analýza senzibility úloh. — Dynamické programování – nástroj tvorby optimální strategie rozhodování. Bellmanův princip optima. Problém optimální alokace omezených zdrojů jako úloha dynamického programování. — Časově-nákladová optimalizace návazného procesu řízeného metodami CPA. — Teorie hromadné obsluhy (front) – klasifikace modelů. Optimální dimenze obsahující soustavy jako výsledek uplatnění simulačního principu. Algoritmus Monte Carlo. — Sekvenční teorie. Johnsonův a Johnson-Prücknerův algoritmus stanovení optimálního pořadí obsluhy. Problém „Okružní cesty“. — Teorie zásob – deterministické a stochastické modely řízení zásobovacího procesu. — Teorie obnovy – modely optimalizace procesů obnovy a údržby objektů (výrobního zařízení). — Teorie her a strategického chování. Maticové hry. Dominované strategie. Hry se smíšenými strategiemi. — Strukturální analýza. Leontiefovy hmotné a hodnotové výrobně-spotřební modely.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 21  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 14  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.