634-0139/01 – Expenses and Costs of Production in Metallurgy ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Václav Kafka, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semester
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAF01 doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
MEC02 Ing. Břetislav Meca
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The aim of the subject is to define the main problems of different evaluation methods of cost changes by implementation of the organizational, technological and others intervention into the products processes in metallurgy. The other goal of the above-mentioned subject is to shown the real capabilities of the costs savings mainly in the steel product branch on the practical examples.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky a cvičení: Doc. Ing. Václav Kafka, CSc., Ing. Břetislav Meca 1. Oblasti nákladových úspor v metalurgii - Existence objektivních důvodů pro systémové snižování vlastních nákladů - Vymezení souboru výrobních jednotek - Etapy snižování nákladů u výrobního procesu - Výběr míry pro snížení nákladů 2. Kritické hodnocení možností využívání zavedených stávajících nákladových ukazatelů pro měření nákladové změny - Možnost využití zavedeného systému kalkulací nákladů na výrobní jednici pro hodnocení nákladových změn - Využití sledování nákladů podle výrobních fází v nákladových střediscích 3. Využití pomocných metod ke stanovení nákladových změn u zaváděných racionalizačních opatření - Metoda rozdílové kalkulace - Metoda stanovení neúplných vlastních nákladů výchozího a cílového stavu 4. Příklady racionalizačních opatření vedoucí v technologickém procesu tavení oceli ke snižování vlastních nákladů výroby - Šetření prováděná v rámci jednoho nákladového střediska - Porovnání nákladů oceli vyráběné v různých závodech - Použití doplňkových ukazatelů při nákladových šetřeních - Snižování nákladů u dílčích nákladových druhů - Zaměření prováděných šetření - Problematika periodicity jednorázových šetření 5. Průběžná kontrola nákladů výrobního procesu - Výpočet skutečných nákladů tavby s pomocí ekonomicko-matematického modelu - Komplexní rozbor odchylek nákladové sestavy - Nutnost motivace osádky pece na docílení minimálních nákladů tavby - Zvýšení motivačního účinku rozboru výsledků tavby provázaností ekonomické analýzy tavby s rozborem mezd - Testování údajů rozborové sestavy tavby a jejich výběr pro uživatele - Využívání údajů rozborové sestavy tavby pro různé stupně řízení - Další vývoj metody průběžné kontroly nákladovostí taveb

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Other task type Other task type 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.