634-0139/01 – Naklady a ceny v metalurgii ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Václav Kafka, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAF01 doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
MEC02 Ing. Břetislav Meca
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem výuky tohoto předmětu je seznámit s problematikou různých metod hodnocení nákladových změn při zavádění různých organizačních, technologických a jiných zásahů do výrobních pochodů v metalurgii. Dále na praktických příkladech ukázat reálné možnosti nákladových úspor zejména v oblasti výroby oceli.

Povinná literatura:

1. Kafka,V.: Snižování nákladů v metalurgii, VŠB-TU Ostrava, 1999

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky a cvičení: Doc. Ing. Václav Kafka, CSc., Ing. Břetislav Meca 1. Oblasti nákladových úspor v metalurgii - Existence objektivních důvodů pro systémové snižování vlastních nákladů - Vymezení souboru výrobních jednotek - Etapy snižování nákladů u výrobního procesu - Výběr míry pro snížení nákladů 2. Kritické hodnocení možností využívání zavedených stávajících nákladových ukazatelů pro měření nákladové změny - Možnost využití zavedeného systému kalkulací nákladů na výrobní jednici pro hodnocení nákladových změn - Využití sledování nákladů podle výrobních fází v nákladových střediscích 3. Využití pomocných metod ke stanovení nákladových změn u zaváděných racionalizačních opatření - Metoda rozdílové kalkulace - Metoda stanovení neúplných vlastních nákladů výchozího a cílového stavu 4. Příklady racionalizačních opatření vedoucí v technologickém procesu tavení oceli ke snižování vlastních nákladů výroby - Šetření prováděná v rámci jednoho nákladového střediska - Porovnání nákladů oceli vyráběné v různých závodech - Použití doplňkových ukazatelů při nákladových šetřeních - Snižování nákladů u dílčích nákladových druhů - Zaměření prováděných šetření - Problematika periodicity jednorázových šetření 5. Průběžná kontrola nákladů výrobního procesu - Výpočet skutečných nákladů tavby s pomocí ekonomicko-matematického modelu - Komplexní rozbor odchylek nákladové sestavy - Nutnost motivace osádky pece na docílení minimálních nákladů tavby - Zvýšení motivačního účinku rozboru výsledků tavby provázaností ekonomické analýzy tavby s rozborem mezd - Testování údajů rozborové sestavy tavby a jejich výběr pro uživatele - Využívání údajů rozborové sestavy tavby pro různé stupně řízení - Další vývoj metody průběžné kontroly nákladovostí taveb

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku