634-0145/01 – Information Systems ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Ivo Janík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Ivo Janík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOZ37 Ing. Libor Kozubek
LAM37 Ing. Martin Lampa, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The aim of the subject is to define the elementary terms, which are used by the description of the information and managerial company systems and to gain the information and knowledge for designing and implementation its elements and subsystems focused on distinctions of engineering-metallurgy companies. The commentary is divided into several groups: documentation and analyses methods, computer systems designing, hardware and software elements, computer networking, Internet, intranet and extranet, basic system elements.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Cíle a náplň předmětu, informační technologie (systémy): vývojové trendy - nová ekonomika, účel, přínosy, východiska. Základní systémové pojmy, modely účelného působení, systémová analýza.Užší členění výpočetního systému. 2. Postupy projektování IS, základní techniky. Techniky analýzy a popisu systémů: vstupní přehled a hodnocení podle vybraných kriterií. 3. Přehled hardware počítače 1: základní pojmy, von Neumannovo schema, generace počítačů, vývojové kroky, členění a provedení počítačů, otevřená architektura, procesory, paměti a PCMCIA. 4. Přehled hardware počítače 2: základní periferie – displej, myš, klávesnice, tiskárna. Rozšiřující periferie pro: přímý vstup/výstup, grafiku, multimedia a virtuální realitu, komunikaci. Doplňky a ergonomie. 5. Přehled hardware počítačových sítí: prvky, topologie, typy a architektura, modely OSI,TCP/IP. Internet,Intranet,Extranet.Síťový SW. E-mail. 6. Přehled software 1: základní členění, systémový SW: BIOS, OS, Windows, programovací jazyky, nadstavby, viry. Bezpečnost. Uživatelské programy– standardní pro zvýšení produktivity (tabulkové procesory, textové editory vč.DTP, vývojové prostředky CASE), databázové programy-přehled (struktura, typy, datová skladiště), grafické programy (kancelářská a presentační grafika, kreslicí programy, zpracování obrazů), integrované balíky (OLE). 7. Přehled software 2: Uživatelské programy–podpora inženýrských činností: vědeckotechnické aplikace (matematika, statistika, konečné prvky, optimalizační metody), CAD/CAM, dokumentační systémy, GIS. Podpora managementu 1: osobní aplikace (správce os.inf., překladače, výuka-podnikatelské hry, testy), nadstavby DB (MIS, EIS, data mining), řízení projektů. 8. Přehled software 3: Uživatelské programy–podpora managementu 2: podpora rozhodování (DSS, MSS, MMS), expertní systémy. Ekonomicko-správní aplikace: podnikový aplikační SW, middleware (komunikace, objektové služby, distribuce), specifické aplikace (řízení technologických procesů, výroby, laboratorní, knihovny, medicinský aj.), multimediální aplikace (hry, animace, podpora kreativity, virtuální realita, simulátory) 9. Podnikové databázové systémy-aplikace (struktura, typy, datová skladiště), postup realizace. 10. Integrované podnikové informační systémy: přístupy, funkční moduly, charakteristiky vybraných systémů (Oracle Financials, SAP R/3, BAAN aj.), další úlohy (ERP, MRP, i2,CIM, SCM, CRM aj.), systémy pro menší podniky. 11. Stav informačních technologií ve VÍTKOVICÍCH, a.s. Koncepce, vývoj, současný stav, způsoby realizace. 12. Stav informačních technologií v Třineckých železárnách, a.s. Koncepce, vývoj, současný stav, způsoby realizace. 13. Stav informačních technologií v Nové Huti, a.s. Koncepce, vývoj, současný stav, způsoby realizace. 14. Rezerva, konzultace, doplňky. Cvičení: Ing. Martin Lampa 1. Charakteristika požadavků (příprava, aktivita, hravost, pozornost, soustředěnost) a způsobu práce při cvičení. SWOT - ohodnocení - generování variant zlepšení - výběr rozhodujících akcí. 2. Manažerské techniky při vytváření IS: týmová práce, vystupování, porada 3. Manažerské techniky při vytváření IS:, asertivita, techniky řešení problémů (analýza silového pole, Paretovy techniky, Ishikavův diagram), kreativní techniky ( brainstorming, brainwriting, freewheeling, metaplan). Výběr řešení (shluková analýza). 4. Techniky slovního popisu, metoda logického rámce (principy a prakticky). 5. Konvenční systémová analýza v oblasti řízení a správy a technologických procesů. Základní techniky (vývojové diagramy, rozhodovací tabulky, stukturogramy). 6. Metoda HIPO. 7. Klasická strukturovaná analýza. Petriho sítě, Yourdanova metodika 1. 8. Yourdanova metodika 2. 9. Základní údaje o doplňkových technikách. Výrokové funkce-matematická logika, informační algebra, matematický aparát. 10. Moderní strukturovaná metodika: metodika SSADM1. 11. Moderní strukturovaná metodika: metodika SSADM2. 12. Systémy CASE 1. 13. Systémy CASE 2. 14. Odevzdání závěrečných zpráv, prezentace, hodnocení a zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.