634-0145/01 – Informační systémy ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Janík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Janík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ37 Ing. Libor Kozubek
LAM37 Ing. Martin Lampa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je zvládnout základní pojmy při popisu informačních a řídících systémů podniku a získat informace a znalosti pro projektování a realizaci jejich prvků a subsystémů se zaměřením na zvláštnosti strojírensko- metalurgických podniků. Výklad je členěn do těchto skupin: metody analýzy a dokumentace, projektování počítačového systému, technické a programové prostředky, počítačové sítě, internet, intranet a extranet, základní systémové pojmy.

Povinná literatura:

1. Žid, N. - Benáčanová, H. - Kunstová, R. - Svoboda, J.: Orientace ve světě informatiky, Management Press, Praha, 1997 2. Schindler, J.: Systémová analýza a metody projektování AIS, skripta VŠB-TU, Ostrava, 1992 3. Dohnal, J. - Pour, J.: Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních podnicích, Ekopress, Praha, 1997 4. Král, J.: Informační systémy, SCIENCE, Veletiny, 1998 5. Tvrdíková, M.: Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách, Grada Publishing, Praha, 2000 6. Vodáček, L. - Rosický, A.: Informační management. Pojetí, poslání a aplikace, Management Press, Praha, 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Cíle a náplň předmětu, informační technologie (systémy): vývojové trendy - nová ekonomika, účel, přínosy, východiska. Základní systémové pojmy, modely účelného působení, systémová analýza.Užší členění výpočetního systému. 2. Postupy projektování IS, základní techniky. Techniky analýzy a popisu systémů: vstupní přehled a hodnocení podle vybraných kriterií. 3. Přehled hardware počítače 1: základní pojmy, von Neumannovo schema, generace počítačů, vývojové kroky, členění a provedení počítačů, otevřená architektura, procesory, paměti a PCMCIA. 4. Přehled hardware počítače 2: základní periferie – displej, myš, klávesnice, tiskárna. Rozšiřující periferie pro: přímý vstup/výstup, grafiku, multimedia a virtuální realitu, komunikaci. Doplňky a ergonomie. 5. Přehled hardware počítačových sítí: prvky, topologie, typy a architektura, modely OSI,TCP/IP. Internet,Intranet,Extranet.Síťový SW. E-mail. 6. Přehled software 1: základní členění, systémový SW: BIOS, OS, Windows, programovací jazyky, nadstavby, viry. Bezpečnost. Uživatelské programy– standardní pro zvýšení produktivity (tabulkové procesory, textové editory vč.DTP, vývojové prostředky CASE), databázové programy-přehled (struktura, typy, datová skladiště), grafické programy (kancelářská a presentační grafika, kreslicí programy, zpracování obrazů), integrované balíky (OLE). 7. Přehled software 2: Uživatelské programy–podpora inženýrských činností: vědeckotechnické aplikace (matematika, statistika, konečné prvky, optimalizační metody), CAD/CAM, dokumentační systémy, GIS. Podpora managementu 1: osobní aplikace (správce os.inf., překladače, výuka-podnikatelské hry, testy), nadstavby DB (MIS, EIS, data mining), řízení projektů. 8. Přehled software 3: Uživatelské programy–podpora managementu 2: podpora rozhodování (DSS, MSS, MMS), expertní systémy. Ekonomicko-správní aplikace: podnikový aplikační SW, middleware (komunikace, objektové služby, distribuce), specifické aplikace (řízení technologických procesů, výroby, laboratorní, knihovny, medicinský aj.), multimediální aplikace (hry, animace, podpora kreativity, virtuální realita, simulátory) 9. Podnikové databázové systémy-aplikace (struktura, typy, datová skladiště), postup realizace. 10. Integrované podnikové informační systémy: přístupy, funkční moduly, charakteristiky vybraných systémů (Oracle Financials, SAP R/3, BAAN aj.), další úlohy (ERP, MRP, i2,CIM, SCM, CRM aj.), systémy pro menší podniky. 11. Stav informačních technologií ve VÍTKOVICÍCH, a.s. Koncepce, vývoj, současný stav, způsoby realizace. 12. Stav informačních technologií v Třineckých železárnách, a.s. Koncepce, vývoj, současný stav, způsoby realizace. 13. Stav informačních technologií v Nové Huti, a.s. Koncepce, vývoj, současný stav, způsoby realizace. 14. Rezerva, konzultace, doplňky. Cvičení: Ing. Martin Lampa 1. Charakteristika požadavků (příprava, aktivita, hravost, pozornost, soustředěnost) a způsobu práce při cvičení. SWOT - ohodnocení - generování variant zlepšení - výběr rozhodujících akcí. 2. Manažerské techniky při vytváření IS: týmová práce, vystupování, porada 3. Manažerské techniky při vytváření IS:, asertivita, techniky řešení problémů (analýza silového pole, Paretovy techniky, Ishikavův diagram), kreativní techniky ( brainstorming, brainwriting, freewheeling, metaplan). Výběr řešení (shluková analýza). 4. Techniky slovního popisu, metoda logického rámce (principy a prakticky). 5. Konvenční systémová analýza v oblasti řízení a správy a technologických procesů. Základní techniky (vývojové diagramy, rozhodovací tabulky, stukturogramy). 6. Metoda HIPO. 7. Klasická strukturovaná analýza. Petriho sítě, Yourdanova metodika 1. 8. Yourdanova metodika 2. 9. Základní údaje o doplňkových technikách. Výrokové funkce-matematická logika, informační algebra, matematický aparát. 10. Moderní strukturovaná metodika: metodika SSADM1. 11. Moderní strukturovaná metodika: metodika SSADM2. 12. Systémy CASE 1. 13. Systémy CASE 2. 14. Odevzdání závěrečných zpráv, prezentace, hodnocení a zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.