634-0146/01 – Průmyslové technologie I. ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Janík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Janík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN47 prof. Ing. Ivo Janík, CSc.
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět poskytuje představu o postavení průmyslu ve struktuře národního hospodářství a základních technologiích, uplatňovaných v těžebním průmyslu a průmyslu hutnictví železa. Pro tyto oblasti seznamuje pro každou uváděnou technologii s: · produkty odvětví, jejich uplatněním, kvalitativními a hodnotovými charakteristikami, vývojovými tendencemi odvětví ve světě a v ČR · surovinami pro výrobu, jejich zdroji ve světě a v ČR · základním výrobním zařízením · základními používanými technologiemi (stručnou historií, současností a blízkou budoucností), výrobními řetězci · charakteristikou významných podniků odvětví ve světě a v ČR

Povinná literatura:

[1] Hrala, V. a kol.: Geografie světového hospodářství. Vybrané kapitoly, VŠE Praha, 2000 [2] Roubíček, V. – Buchtele, J.: Uhlí: zdroje, procesy, užití, MONTANEX Ostrava, 2002 [3] Rozložník, L. a kol.: Ložiská nerastných surovín a ich vyhľadávanie, ALFA/SNTL Bratislava/Praha, 1987 [4] Bodsworth, C.: The Extraction and Refining of Metals, CRC Press Boca Raton, 1994 [5] Kolektiv autorů VDEh: Stahlfiebel, Verlag Stahleisen Düsseldorf, 2002 [6] Fruehan, R. a kol.: The Making, Shaping and Treating of Steel, The AISE Steel Foundation, 1998 [7] Kollerová, M. a kol.: Valcovanie, ALFA Bratislava, 1991

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Význam průmyslu ve struktuře národního hospodářství. Obecné vývojové tendence průmyslu – globální pohled. Postavení průmyslu v hospodářství České republiky. - Významná průmyslová odvětví ve světě. Klasifikace průmyslových odvětví. Typy průmyslových podniků. - Vyhledávání, těžba a úprava energetických surovin – uhlí, různé způsoby využití uhlí. - Vyhledávání, těžba a úprava energetických surovin – ropy, zemního plynu, uranových rud, rafinérské zpracování ropy. - Vyhledávání, těžba a úprava železných i neželezných rud. - Vyhledávání, těžba a úprava ostatních surovin - kámen (dekorační a stavební, vápenec, dolomit, sádrovec, křída, břidlice), písky, kaolin, jíly, ostatní. - Výroba koksu, koksárenské produkty. - Úvod do hutnických technologií. - Zkusovění surovin. Výroba surového železa. Přímá a tavná redukce. - Výroba, úprava a odlévání oceli – konvertory, elektrické obloukové pece, sekundární metalurgie, odlévání oceli. - Výroba feroslitin. - Tváření oceli - za tepla, za studena. - Slévárenství. - Tepelné a povrchové úpravy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.