634-0147/01 – Industrial Technologies II ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Ivo Janík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Ivo Janík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject provides a perception on the role of industry in the structure of national economy and on basic technologies applied in metallurgy of nonferrous metals and production of ceramics, inorganic and organic products, engineering technologies and technologies of waste processing and recycling.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Výroba neželezných kovů – hliníku a slitin, olova, zinku, cínu a slitin. - Výroba neželezných kovů – mědi a slitin, ostatní neželezné kovy a slitiny. - Výroba vysoce čistých materiálů (ušlechtilých kovů a slitin, velmi čisté materiály), prášková metalurgie. - Keramické technologie (sklo, keramické a porcelánové výrobky, pálená keramika, cement, vápno, sádra, beton). - Žáruvzdorná keramika. - Přehled chemických technologií. - Anorganické technologie – technické plyny, minerální hnojiva, ostatní anorganické chemické látky. - Organické technologie – pryž, plasty, chemická vlákna, ostatní organické látky. - Přehled strojírenských technologií. - Obrábění a montáž. Stroje a dopravní prostředky. - Ocelové konstrukce, kotle, nádrže, zásobníky, kontejnery. - Hydraulická a pneumatická zařízení. - Zpracování odpadů, recyklace (kovového odpadu, nekovového odpadu, nebezpečného průmyslového odpadu). - Zobecněný pohled na průmyslové technologie. Typologie průmyslových procesů. Rozdílné přístupy k ekonomickému hodnocení prvků výrobních technologií. Základní systémové pojmy a zákonitosti.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner