634-0147/01 – Průmyslové technologie II. ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Janík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Janík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět poskytuje představu o základních technologiích, uplatňovaných v hutnictví neželezných kovů, výrobě keramiky, výrobě anorganických i organických produktů, strojírenských technologiích i technologiích zpracování a recyklace odpadů. Pro tyto oblasti seznamuje pro každou uváděnou technologii s: · produkty odvětví, jejich uplatnění, kvalitativními a hodnotovými charakteristikami, vývojovými tendencemi odvětví ve světě a v ČR · surovinami pro výrobu, jejich zdroji ve světě a v ČR · základním výrobním zařízením · základními používanými technologiemi (stručnou historií, současností a blízkou budoucností), výrobními řetězci · charakteristikou významných podniků odvětví ve světě a v ČR Závěr předmětu ústí do zobecněného pohledu na průmyslové technologie.

Povinná literatura:

[1] Kuchař, L.: Hutnictví neželezných kovů, Skripta, VŠB – TU Ostrava, 1987 [2] Bodsworth, C.: The Extraction and Refining of Metals, CRC Press Boca Raton, 1994 [3] Hanykýr, V. – Kutzendöfrer, J.: Technologie keramiky, Vega Hradec Králové, 2000 [4] Saarinen, A. a kol.: Refractories for Steelmaking, IISI Brussels, 1992 [5] Büchner,W. a kol.: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha, 1991 [6] Trojan, M. a kol.: Obecná technologie, VŠCHT Pardubice, 1991 [7] Pluhař, J. a kol.: Nauka o materiálech, SNTL Praha, 1989 [8] Vlach, B. a kol.: Technologie obrábění a montáže, SNTL Praha, 1990 [9] Boháček, F. a kol.: Části a mechanismy strojů I, II, ES VUT Brno, 1990 [10] Sivák,V.: Projektování hydraulických systémů, VŠB-TU Ostrava,1990 [11] Kuraš, M.: Odpady, jejich využití a zneškodňování, VŠCHT Praha, 1994 [12] Dirner, V. a kol.: Ochrana životního prostředí, MŽP/VŠB-TUO Praha/Ostrava, 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Výroba neželezných kovů – hliníku a slitin, olova, zinku, cínu a slitin. - Výroba neželezných kovů – mědi a slitin, ostatní neželezné kovy a slitiny. - Výroba vysoce čistých materiálů (ušlechtilých kovů a slitin, velmi čisté materiály), prášková metalurgie. - Keramické technologie (sklo, keramické a porcelánové výrobky, pálená keramika, cement, vápno, sádra, beton). - Žáruvzdorná keramika. - Přehled chemických technologií. - Anorganické technologie – technické plyny, minerální hnojiva, ostatní anorganické chemické látky. - Organické technologie – pryž, plasty, chemická vlákna, ostatní organické látky. - Přehled strojírenských technologií. - Obrábění a montáž. Stroje a dopravní prostředky. - Ocelové konstrukce, kotle, nádrže, zásobníky, kontejnery. - Hydraulická a pneumatická zařízení. - Zpracování odpadů, recyklace (kovového odpadu, nekovového odpadu, nebezpečného průmyslového odpadu). - Zobecněný pohled na průmyslové technologie. Typologie průmyslových procesů. Rozdílné přístupy k ekonomickému hodnocení prvků výrobních technologií. Základní systémové pojmy a zákonitosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.