634-0148/02 – Operations Management ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SIK10 Ing. Andrea Franková, Ph.D.
POC01 Ing. Jan Počta, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The main goal of this object is to become acquainted with the new, modern enterprise manufacturing process tendency and to offer basic knowledge and methods, that are important to gain the economical, effective and competitive the company’s activities.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Pojem řízení. Specifika řízení výrobního procesu. Analytický a syntetický přístup k řízení výroby. Výroba jako základní druh podnikání - Charakteristika výrobních činitelů a jejich funkce (hmotné činitele, pracovníci, technologie, organizace, řízení). Řízení výrobního procesu jako jeden z předpokladů efektivnosti a konkurenceschopnosti výrobního podniku. - Typologie výrobního systému. Výrobní typy podle programu (produkt, sortiment, množství vyráběných výrobků), procesu, vstupů, technologie, časového průběhu, použitých pracovních prostředků. - Úkoly a cíle řízení výroby. Úrovně řízení (strategické, taktické, operativní). Rozhodování o výrobě: vytváření předpokladů (hardware) – výrobní kapacita a podmínky jejího využití, vlastní řízení (software) – ukazatele ekonomické efektivnosti. Superkonkurenčnost a její osvojení. - Příprava výroby. Konstrukční příprava výroby. Technologická příprava výroby. Materiálová příprava výroby. Organizační příprava výroby. Automatizace v přípravě výroby. - Standardizace v řízení výroby. Obsah a struktura normativní základny. Funkce a metody standardizace. Organizační normy. Informační normy. Technické normy. Technickohospodářské normy. Plánovací normativy řízení výroby. - Efektivnost výrobního procesu. Pojem produktivity. Reengineering a jeho podstata. Systémy řízení výrobního procesu. MRPII, OPT. Vytěžovací řízení. Teorie omezení – princip DBR. Řízení výroby s využitím simulace. - Řízení pracovníků. Stanovení potřeby pracovníků. Výběr a rozmístění pracovníků. Odměňování a jiné formy stimulování pracovníků. Zvyšování kvalifikace. Pracovní podmínky. - Řízení jakosti výrobků a procesů. Čtyři stadia jakosti. Oblasti ovlivňující jakost a jejich řízení: organizace, systémy, měření, nástroje, cíl podniku, vývoj, dodavatelé, výrobní proces, podpůrné služby, pracovníci. - Provozuschopnost výrobních zařízení. Ekonomika provozuschopnosti výrobního zařízení. Organizace a řízení údržby. Údržbářské systémy. Metody zvyšování spolehlivosti součástí, uzlů, výrobních linek. - Specifičnost hutnického výrobního procesu a jeho řízení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 8  0 3
                Written exam Written test 25  0 3
                Other task type Other task type 7  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.